Revija Požar - številka 4/2019

Revija Požar, Letnik 2019, številka 4

Naročilo posamezne številke:
23,00 €

Letna naročnina na revijo Požar (4 izvodi):
62,57 €

Člani združenja prejemajo revijo brezplačno. Letna članarina:
68,62 €
Vse cene že vsebujejo 9,5% DDV!

Naročilo revije Požar
Postanite član SZPV!

Povzetek vsebine

POŽARNO OKO
• V objektiv smo ujeli …

PREDPISI
• Seznam predpisov, ki so pomembni za varstvo pred požarom, objavljeni v Uradnih listih RS, Valerija SKOK

SKLADIŠČENJE GORLJIVIH ODPADKOV
• Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, Irena Koželj
• Sistem javljanja požara na zbirališčih za odpadke, Dušan Podbelšek
• Požarna zaščita v regijskem centru za ravnanje z odpadki, Petra Peterka
• Požarna vaja – NEVSNOV EKOL 2019, Metod Obretan
• Gašenje požara v zbirnem centru odpadkov – Komunala d.o.o. Sevnica – »Sevnica 2019«, Gašper Janežič

POŽARNO VAROVANJE
• Obveščanje gasilcev o požaru in požarno varovanje, Aleksander Špec
• Zaščita pred požarom na evakuacijskih poteh, Davor Habulin
• FIREEXPERT – analiza požarne odpornosti mikroarmiranega betona zelo visokih zmogljivosti, dr. Aljoša Šajna, dr. Martin Schneider, mag. Friderik Knez

NOVICE
• Novice iz CFPA-E, Mateja Gris
• Posvet o novem Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, Valerija Skok
• Posvet Požarna varnost v domovih za starejše, Valerija Skok
• Mednarodni posvet DITUR, Milan Hajduković
• Jesenski seminar HUZOP-a, Milan Hajduković

NOVICE SZPV
• Ob zaključku projekta Fireskills, Mateja Gris
• Uvodni sestanek za projekt Reševanje funkcionalno oviranih, Mateja Gris
• Požarna varnost: IZS se z novimi pojasnili MOP ne strinja, pa tudi SZPV ne, Valerija Skok
• Gradnja z lesom in požarna varnost, Mateja Gris

USPOSABLJANJA SZPV
• Licence SZPV, Gašper Golob
• Mednarodni sejmi in konference od januarja do junija 2020, Valerija Skok
• Seminar CTIF oktobra 2019 v Ostravi, Mateja Gris