Revija Požar - številka 3/2019

Revija Požar, Letnik 2019, številka 3

Naročilo posamezne številke:
23,00 €

Letna naročnina na revijo Požar (4 izvodi):
62,57 €

Člani združenja prejemajo revijo brezplačno. Letna članarina:
68,62 €
Vse cene že vsebujejo 9,5% DDV!

Naročilo revije Požar
Postanite član SZPV!

Povzetek vsebine

POŽARNO OKO
• Nepravilnosti v večstanovanjskih stavbah

PREDPISI
• Seznam predpisov, ki so pomembni za varstvo pred požarom, objavljeni v Uradnih listih RS od maja do septembra 2019, Valerija Skok

IZ URSZR
• Oktober – mesec požarne varnosti

VEČSTANOVANJSKE STAVBE
• Povzetek poročila Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (inšpektorat) za leto 2018, Romana Lah
• Gašenje požarov v večstanovanjskih stavbah, Marko Tomazin
• Polnjenje električnih avtomobilov v večstanovanjskih stavbah, Gregor Kušar

NOVE IN POSODOBLJENE SMERNICE
• Nova tehnična smernica TSG-1-001:2019, Aleš Drnovšek
• Smernice za načrtovanje površin za gasilce ob stavbah, Mateja Gris

VODA ZA GAŠENJE
• Oskrba z vodo za gašenje, Aleksander Špec

VARNOST GASILCEV
• Je delo gasilcev smrtno nevarno?, Mateja Gris

POŽARI V PROIZVODNIH HALAH
• Požari v proizvodnih halah, dr. Jerneja Kolšek in dr. Peter Češarek

LESENE STAVBE
• Požarna varnost lesenih stavb, Milan Hajduković

USPOSABLJANJA SZPV
• Prihajajoči dogodki, Gašper Golob

NOVICE
• Posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti 2019, doc. dr. Barbara Novosel

NAPOVEDNIK
• Mednarodni sejmi in konference od oktobra 2019 do decembra 2019, Valerija Skok