Revija Požar - številka 1/2018

Revija Požar, Letnik 2018, številka 1

Povzetek vsebine

UVODNIK
Vroča dela, Gašper Golob

POŽARNO OKO
• Prej in potem …

PREDPISI
• Seznam predpisov, ki so pomembni za varstvo pred požarom

POŽARNA VARNOST V LETU 2017
• Požarna varnost v letu 2017, dr. Aleš Jug

PENE ZA GAŠENJE
• Možnosti in omejitve uporabe pen za gašenje brez fluora v vgrajenih sprinklerskih in daljinsko krmiljenih sistemih (deluge) za gašenje, Jens Stubenrauch, dr. Richard Sthamer (prevod članka)

EVAKUACIJA
• Vaja evakuacije v Domu upokojencev, Franc Salamon Trbovlje, Luka Černič, Uroš Češnjevar

SEJMI IN KONFERENCE
STROKOVNA EKSKURZIJA
• Strokovna ekskurzija FeuerTRUTZ 2018, Valerija Skok

VROČA DELA
• Smernica o požarni varnosti pri vročih delih, Mateja Gris
• Prevod smernice CFPA-E 12:2012 F

NOVICE SZPV
• SZPV sodeluje v evropskem projektu FireSkills
• Seminarji in delavnice o načrtovanju površin za gasilce ob stavbah
• Posvet Požarna varnost v zbirnih centrih za odpadke, drugič
• Poročilo s 26. občnega zbora Slovenskega združenja za požarno varstvo

IZ POŽARNEGA LABORATORIJA
• Požarne lastnosti električnih kablov, Milan Hajduković

MNENJA
• Kakšen nivo požarne varnosti upoštevamo pri gradnji objektov? Milan Hajduković