Posvet: Požarna varnost pri upravljanju z odpadki

Slovensko združenje za požarno varstvo

vabi na seminar
Požarna varnost v zbirališčih in predelovalnicah odpadkov,
ki bo v
sredo, 23. oktobra 2019, od 9. do 14. ure
v prostorih GARS Kranj, Bleiweisova cesta 34 v Kranju

Tudi v Sloveniji se soočamo z vedno več požari v zbirališčih odpadkov. Po požarih v Kemisu na Vrhniki, Ekosistemih na Dolenjskem in požarih, ki so sledili v naslednjih dveh letih, se podjetja, ki upravljajo z odpadki z večjo vnemo trudijo za optimalno ureditev požarne varnosti. Poleg razpoložljivih tehničnih smernic se lahko oprejo tudi na zakonodajo.

Na seminarju bomo predstavili izkušnje z letošnje vaje “NEVSNOV Ekol 2019”, zahteve Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in smernico CFPA-E 32 F Obdelava in shranjevanje odpadkov in gorljivih odpadnih materialov, na katero se glede požarne ureditve v stavbah za zbiranje in obdelavo odpadkov sklicuje TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah.

Program

08.30 09.00 Prihod in registracija udeležencev
09.00 09.30 Projektiranje požarne varnosti v zbirališčih odpadkov
mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
09.30 10.30 Požarna vaja v podjetju EKOL, d.o.o., 25. 5. 2019
Metod Obretan, EKOL d.o.o.
Črt Praprotnik, GARS Kranj
10.30 11.00 Odmor za kavo in prigrizke
111.00 12.00 Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, Ur. l. RS št. 53/2019
Irena Koželj, MOP
12.00 13.00 Smernica CFPA-E št. 32F Obdelava in shranjevanje odpadkov in gorljivih odpadnih materialov
Gregor Kušar, Komplast d.o.o in mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
13.00 13.20 Strokovna in komercialna predstavitev podjetja SPS d.o.o.
13.20 13.40 Strokovna in komercialna predstavitev podjetja Zarja Elektronika d.o.o.
13.40 14.20 Razprava
14.20 Zaključek seminarja

Verjamemo, da se mnogim porajajo številna vprašanja na teme, ki bodo predstavljene na seminarju, zato predlagamo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, na katera bi želeli odgovore oziroma želite o njih razpravljati na samem dogodku. Vprašanja nam pošljite na info@szpv.si.

Kotizacija

105,00 € + DDV (128,10 € z DDV) na osebo.
Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo v elektronski obliki, postrežbo z okrepčilom med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Popusti (članski in količinski)

5% za člane SZPV, ZAPS, IZS, Gasilske zveze Slovenije in poklicne gasilce = 99,75 € + DDV (121,67 € z DDV) na osebo.
dodatni 5% v primeru prijave dveh ali več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije = 94,76 € +DDV (115,61 € z DDV) na osebo.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite referenco SI00 in pri sklicu davčno številko vašega podjetja ali organizacije. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

Prijava

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do najkasneje 21. 10. 2019, in sicer na naslednji način:

e-prijavnica

V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.
Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo, bomo najkasneje na dan pred dogodkom na prijavljeni e-naslov posredovali gradivo.

Odjave

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@szpv.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je do vključno 21. 10. 2019. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti, prijavljenemu pa pošljemo gradivo v elektronski obliki.

Dodatne informacije


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane IZS razvidne tudi kreditne točke. S strani IZS tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kraj dogodka: GARS Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj.
Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest na parkirišču GARS Kranj.
Za dodatne informacije se obrnite na strokovno službo SZPV po tel. 041 79 79 30 ali e-pošti info@szpv.si.