Posvet: Požarna varnost pri upravljanju z odpadki

Slovensko združenje za požarno varstvo

Požarna varnost v zbirališčih in predelovalnicah odpadkov,
sreda, 23. oktobra 2019, od 9. do 14. ure
v prostorih GARS Kranj, Bleiweisova cesta 34 v Kranju

Tudi v Sloveniji se soočamo z vedno več požari v zbirališčih odpadkov. Po požarih v Kemisu na Vrhniki, Ekosistemih na Dolenjskem in požarih, ki so sledili v naslednjih dveh letih, se podjetja, ki upravljajo z odpadki z večjo vnemo trudijo za optimalno ureditev požarne varnosti. Poleg razpoložljivih tehničnih smernic se lahko oprejo tudi na zakonodajo.

Na seminarju smo predstavili izkušnje z letošnje vaje “NEVSNOV Ekol 2019”, zahteve Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in smernico CFPA-E 32 F Obdelava in shranjevanje odpadkov in gorljivih odpadnih materialov, na katero se glede požarne ureditve v stavbah za zbiranje in obdelavo odpadkov sklicuje TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah.

Program

08.30 09.00 Prihod in registracija udeležencev
09.00 09.30 Projektiranje požarne varnosti v zbirališčih odpadkov
mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
09.30 10.30 Požarna vaja v podjetju EKOL, d.o.o., 25. 5. 2019
Metod Obretan, EKOL d.o.o.
Črt Praprotnik, GARS Kranj
10.30 11.00 Odmor za kavo in prigrizke
111.00 12.00 Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, Ur. l. RS št. 53/2019
Irena Koželj, MOP
12.00 13.00 Smernica CFPA-E št. 32F Obdelava in shranjevanje odpadkov in gorljivih odpadnih materialov
Gregor Kušar, Komplast d.o.o in mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o.
13.00 13.20 Strokovna in komercialna predstavitev podjetja SPS d.o.o.
13.20 13.40 Strokovna in komercialna predstavitev podjetja Zarja Elektronika d.o.o.
13.40 14.20 Razprava
14.20 Zaključek seminarja

Verjamemo, da se mnogim porajajo številna vprašanja na teme, ki so bile predstavljene na seminarju, zato predlagamo, da nam pošljete vprašanja, na katera bi želeli odgovore oziroma želite o njih prejeti dodatne informacije. Vprašanja nam pošljite na info@szpv.si.

Dodatne informacije


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane IZS razvidne tudi kreditne točke. S strani IZS tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kraj dogodka: GARS Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj.
Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest na parkirišču GARS Kranj.
Za dodatne informacije se obrnite na strokovno službo SZPV po tel. 041 79 79 30 ali e-pošti info@szpv.si.