Program konference, 13.10.2022


 

 

Konferenca »Izzivi množične električne mobilnosti  – Litij ionske baterije kot vir požarnih tveganj«

13. oktober 2022, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška 4

Požarna varnost zavzema v širšem pomenu varnosti pomembno mesto. V sklopu mednarodnega kongresno-sejemskega dogodka »Varnost in preventiva 2022« se bo odvijala nacionalna konferenca, ki bo namenjena tveganjem, ki izhajajo iz uporabe litij – ionskih baterij. Vljudno vas vabimo na konferenco »Izzivi množične električne mobilnosti – Litij ionske baterije kot vir požarnih tveganj«, ki bo v četrtek, 13. oktobra 2022 od 8:30 – 15:10h na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, dvorana Urška 4, Dunajska c. 18, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vsebina

Tematski poudarki konference so:

  • domači in tuji predpisi in smernice, povezane z uporabo litij-ionskih baterij,
  • analiza tveganj za nastanek požarov, povezanih z uporabo litij-ionskih baterij,
  • predstavitev litij-ionskih baterij in splošna tveganja, ki jih prinaša uporaba litij-ionskih baterij,
  • preventivni požarnovarnostni ukrepi, povezani z uporabo litij-ionskih baterij v bivalnem in delovnem okolju,
  • preventivni tehnični, gradbeni in organizacijski ukrepi v različnih objektih, povezanih z uporabo litij-ionskih baterij, polnilnice za električna vozila in hranilniki električne energije,
  • električna vozila – požarna varnost, načrtovanje polnilnic, vloga in delo prvih posredovalcev pri požarih električnih vozil.
  • Praktični prikaz poškodb baterij in z njimi povezanimi požari na zunanji ploščadi Gospodarskega razstavišča

Predavanja bodo v slovenskem jeziku. Na konferenci bomo spregovorili o aktualni temi, ki jo prinaša množična električna mobilnost. O požarnovarnostnih zahtevah, primerih dobre prakse in gašenju baterij bodo na konferenci spregovorili vabljeni domači predavatelji.

Konferenca je namenjena vsem, ki jih tema zanima in so tako ali drugače dejavni na tem področju. Udeleženci dogodka boste imeli ob robu konference možnost individualnih posvetov z vsemi sodelujočimi predavatelji in različnimi ponudniki proizvodov ter storitev na sejemskem delu dogodka.

Program konference

08:30-09:00 Sprejem in registracija udeležencev
09:00-09:05 Uvodni nagovor organizatorjev Uvodni gost
09:05-09:35  Tuje izkušnje in predpisi, vezani na požarno varnost pri električni mobilnosti Dr. Aleš Jug, Slovensko združenje za požarno varstvo
09:35-10:05 Požarne nevarnosti pri litij ionskih baterijah Gregor Kušar, univ. dipl. kem., Komplast d.o.o.
10:05-10:20 Odmor za kavo
10:20-10:50 Zahteve požarne varnosti pri skladiščenju litij ionskih baterij v objektih Aleš Robnik, univ. dipl. inž. str., Inženirska zbornica Slovenije
10:50-11:20 Načrtovanje polnilnic za električna vozila, tveganja za požarno varnost mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el., Inženirska zbornica Slovenije
11:20-11:50 Varnost in nevarnosti sodobnih baterijskih sistemov Andrej Pečjak, Metron inštitut
11:50-12:00 Zlati sponzor – predstavitev
12:00 – 12:40 Praktični prikaz gorenja baterij na zunanji ploščadi GR-ja Andrej Pečjak, Metron inštitut
12:40-13:40 Kosilo
13:40-14:10 Analiza požarne varnosti litij ionskih akumulatorjev pri mehanskih poškodbah Peter Kočman, mag. inž. teh. var., Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo, Univerza v Ljubljani
14:10-14:40 Požari električnih vozil in požarna tveganja teh vozil v parkirnih garažah Tomaž Ažbe, dipl. okoljevar., Gasilska zveza Slovenije
14:40-15:10 Tehnična smernica TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah in preskušanje požarnih lastnosti fasade – ustreznost trenutnih preskusnih metod ter novi predlogi Primož Bernard, dipl. inž. str., Knauf Insulation d.o.o.
15:10-15:30 Razprava in zaključek konference

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

MDDSZ podeljuje kreditne točke strokovnim delavcem: – 5 točk za udeležbo na konferenci »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj«

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane obeh zbornic razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornic tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.