Program
 

 

Informacije o razpoložljivih paketih

Enodnevni paket D1:
Enodnevni paket D1 za udeležbo na konferenci »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj«, ki bo v četrtek, 13. 10. 2022.
Cena enodnevnega paketa D1: 160,00 € + DDV

Enodnevni paket D2:
Enodnevni paket D2 za udeležbo na mednarodni konferenci »Safety and Prevention 2022«, ki bo v petek, 13. 10. 2022.
Cena enodnevnega paketa D2: 210,00 € + DDV

Vsak od enodnevnih paketov vključuje tudi:
– ogled sejma,
– udeležbo na sejemskih predstavitvah/demonstracijah ter
– udeležbo na kratkih predavanjih v predavalniškem kotičku na sejmišču.
Teme in termini predstavitev in predavanj bodo objavljeni na spletni oglasni deski konferenčno-sejemskega dogodka Varnost in preventiva 2022.

Dvodnevni paket D1+D2:
Dvodnevni paket omogoča udeležbo na dogodkih: četrtek, 13. 10. 2022: Konferenca »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj« in petek, 14. 10. 2022: Mednarodna konferenca »Safety and Prevention 2022«.

Dvodnevni paket vključuje tudi:
– ogled sejma,
– udeležbo na sejemskih predstavitvah/demonstracijah ter kratkih predavanjih v predavalniškem kotičku na sejmišču. Teme in termini predstavitev in predavanj bodo objavljeni na spletni oglasni deski konferenčno-sejemskega dogodka Varnost in preventiva 2022,
– mreženje in druženje ob prigrizku in pijači (četrtek, 13. 10. 2022, od 18:45 do 19:30, v dvorani Urška 1) ter
udeležbo na slavnostni večerji z vabljenimi govorci in podelitvijo priznanj fundacije Avgusta Kuharja (četrtek, 13. 10. 2022, od 19:30 do 21:00, dvorana Urška 3).
Cena dvodnevnega paketa D1+D2: 370,00 € + DDV

V sklopu posameznih paketov je možno izbirati modularno udeležbo na dveh delavnicah:
– k enodnevnem paketu D1: v četrtek, 13. 10. 2022, od 10:25 do 12:10: delavnica »Vzdrževanje opreme za delo na višini«,
– k enodnevnem paketu D2: v petek, 14. 10. 2022, od 10:00 do 11:40: delavnica »Vzdrževanje električnih vozil«,
– k dvodnevnemu paketu D1+D2: četrtek, 13. 10. 2022, od 10:25 do 12:10: delavnica »Vzdrževanje opreme za delo na višini« in petek, 14. 10. 2022, od 10:00 do 11:40: delavnica »Vzdrževanje električnih vozil«.

POPUSTI
– Člani SZPV, IZS, ZAPS, članic ZDVIS in pripadniki gasilskih enot (če jih na dogodek prijavi gasilska enota) imajo na navedene cene 5 % popust.
– Pri prijavi 3 ali več udeležencev hkrati iz enega podjetja ali organizacije se obračuna dodatni 5 % popust na vse kotizacije.

PRIJAVE
Prijave sprejemamo najkasneje do torka, 11. oktobra 2022 preko zgornjega obrazca.
V ceno kotizacije je vključena udeležba na konferenci, gradivo, kosilo ter okrepčila med odmori. Vsebina paketov je na voljo na prvi polovici te strani. Račun izdamo po dogodku. Pogoj za udeležbo je poravnana kotizacija pred pričetkom dogodka po predračunu.

Ne pozabite na pravočasno plačilo kotizacije za vse prijavljene udeležence do najkasneje srede, 12. 10. 2022 na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160. Pri plačilu obvezno navedite sklic SI00 in davčno številko vašega podjetja ali organizacije.
Odjava od dogodka – POZOR —> Prosimo vas, da morebitne odjave udeležbe sporočite najkasneje do srede, 12. 10. 2022 na naslov info@szpv.si. Za pravočasno odpoved udeležbe vam kotizacijo povrnemo v celoti. Kotizacije po tem dnevu ne vračamo.
POTRDILA
Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi. Na IZS in ZAPS smo oddali vlogo za kreditne točke za pooblaščene inženirje, ki se bodo udeležili usposabljanja. Na dogodek prijavljenim pooblaščenim inženirjem bomo naknadno sporočili število odobrenih kreditnih točk. Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Program mednarodne konference smo pripravili v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Ur. l. RS , št. 78/19 in 164/20, trenutno smo v fazi pridobivanja potrditve programa.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferencah pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin (za vsak dan posebej) skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS podeljuje članom zbornice naslednje število kreditnih točk: – 3 točke za udeležbo na mednarodni konferenci »Varnost in preventiva- izzivi sodobnih tehnologij, delovnih procesov in kulture bivanja«, ki bo 14. 10. 2022.
1. MDDSZ podeljuje kreditne točke strokovnim delavcem:
5 točk udeležbo na konferenci »Izzivi množične električne mobilnosti – litij-ionske baterije kot vir požarnih tveganj«, ki bo 13. 10. 2022,
6 točk za udeležbo na seminarju Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta 2020-22 (predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom), ki bo 13. 10. 2022 in
8 točk za udeležbo na mednarodni konferenci »Varnost in preventiva- izzivi sodobnih tehnologij, delovnih procesov in kulture bivanja«, ki bo 14. 10. 2022.
Parkirišče
Kako do nas?

Dodatne informacije

Spletna stran SZPV
Pisarna SZPV, kontakt: 051/337/212 (Petra)

Naknadna navodila o udeležbi na dogodku bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti najmanj 1 dan pred dogodkom.V primeru, da se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si

Pridružujemo si pravico do spremembe programa!

Dogodek bo izveden »v živo« ob upoštevanju veljavnih epidemioloških razmer in skladno z vsemi ukrepi in navodili NIJZ. V primeru sprememb bo organizator sproti obveščal vse prijavljene.

Veselimo se srečanja z vami! Organizacijski odbor