Vabilo na 29. občni zbor SZPV (videokonferenca)

Vabilo na 29. občni zbor SZPV (videokonferenca)

Spoštovana članica, spoštovani član!

Upravni odbor SZPV vas vabi na 29. občni zbor Slovenskega združenja za požarno varstvo, ki bo v torek, 31. marca 2020, ob 15. uri. Občni zbor se bo na podlagi sprejetega sklepa UO SZPV št. 9/2020 z dne 21. 3. 2020 izvedel videokonferenčno s pomočjo spletnega orodja Microsoft Teams. Gradivo s podrobnejšimi navodili za prijavo na videokonferenco boste prejeli na vaš elektronski naslov v torek, 24. 3. 2020.

Predlagani dnevni red:

1. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročila za leto 2019:
.    a. poročilo o delu SZPV v letu 2019
.    b. finančno poročilo
.    c. poročilo nadzornega odbora
.    d. poročilo vodje sekcije za predpise
.    e. poročilo vodje sekcije pooblaščenih preglednikov vgrajenih sistemov APZ
.    f. poročilo vodje sekcije projektantov požarne varnosti
.    g. poročilo vodje sekcije za publicistiko, izobraževanje in usposabljanje
.    h. poročilo vodje sekcije dobaviteljev proizvodov in storitev
4. Razprava in sprejem poročil
5. Program dela za leto 2020
6. Izpis članov zaradi neplačevanja članarine
7. Razno

V času trajanja videokonference bo Aleš Drnovšek, ki je vodja sekcije pooblaščenih preglednikov vgrajenih sistemov APZ, predstavil tudi Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Lep pozdrav!
Predsednik UO SZPV: Milan Hajduković