Vabilo na 28. občni zbor SZPV

Vabilo na 28. občni zbor SZPV

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Upravni odbor SZPV vas vabi na 28. občni zbor Slovenskega združenja za požarno varstvo, ki bo v četrtek, 14. marca 2019 ob 14.15 na sedežu Slovenskega združenja za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v dvorani Viharnica v 3. nadstropju.

Predlagani dnevni red:

 1. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročila za leto 2018:
  a. poročilo o delu SZPV v letu 2018
  b. finančno poročilo
  c. poročilo nadzornega odbora
  d. poročilo vodje sekcije za predpise
  e. poročilo vodje sekcije pooblaščenih preglednikov vgrajenih sistemov APZ
  f. poročilo vodje sekcije projektantov požarne varnosti
  g. poročilo vodje sekcije za publicistiko, izobraževanje in usposabljanje
  h. poročilo vodje sekcije dobaviteljev proizvodov in storitev
 4. Razprava in sprejem poročil
 5. Volitve članov upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča
 6. Program dela za leto 2019
 7. Izpis članov zaradi neplačevanja članarine
 8. Razno

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da v primeru udeležbe prosim to sporočite na naslov info@szpv.si.