Arhiv: Posveti, seminarji in delavnice

Posveti, seminarji in delavnice

Arhiv:

10. 12. 2019 in 18. 9. 2019
Seminar: “Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah”

13. 11. 2019
Seminar z delavnico: “Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah”

23. 10. 2019
Seminar: “Požarna varnost pri upravljanju z odpadki”

1. 10. 2019
Seminar: “Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah”

11. 6. 2019
Posvet: “Požarna varnost v bolnišnicah in drugih stavbah za zdravstveno oskrbo v stavbah kulturne dediščine”

25. 10. 2018
Seminar z delavnico: “Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah”

4. 10. 2018
Posvet in delavnica: “Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine, TMS Bistra”

19. 3. 2018
Posvet: “Požarna varnost v zbirnih centrih za odpadke”