Strokovna mnenja SZPV

Ali potrebujete tehnično podporo glede določenega požarnovarnostnega problema?

Nudimo vam tehnično pomoč na naslednjih strokovnih področjih:

• PLP – požarne lastnosti gradbenih proizvodov
• POK – preverjanje in ocena požarne odpornosti obstoječih konstrukcij
• DIM – dimniki in dimovodni sistemi
• CO – nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom
• PPV – projektiranje požarne varnosti
• TEH – nevarnosti tehnoloških procesov
• ODT – sistemi odvoda dima in toplote
• AJP – sistemi odkrivanja in javljanja požara ter alarmiranja
• GAS – sistemi gašenja
• EVA – evakuacija
• RED – požarni red
• OPV – ocena požarne varnosti obstoječega objekta
• VZR – vzrok požara
• DRG – drugo

Na elektronski naslov info@szpv.si nam pošljite opis vašega problema in pripravili vam bomo ponudbo za izdelavo nezavezujočega strokovnega mnenja.

Objava o pričetku izdajanja strokovnih mnenj v reviji Požar 4-2019.