Sodelujemo pri novem projektu IndFires o požarni varnosti v industriji

Sodelujemo pri novem projektu IndFires o požarni varnosti v industriji

SZPV v letih 2021 in 2022 sodeluje pri Erasmusovem projektu Inovativni in učinkoviti načini  preprečevanja in gašenja požarov v industriji.

Osnovni podatki o projektu

Naslov: Inovativni in učinkoviti načini preprečevanja in gašenja požarov v industriji

Naslov v angleščini: Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires

Oznaka projekta v programu ERASMUS+: 2020-1-TR-01-KA202-092962

Trajanje projekta: 24 mesecev, od 31. decembra 2020 do 30. decembra 2022

Sodelujoče partnerice:

–        vodilna partnerica Univerza Karabük, Turčija,

–        agencija za naravne nesreče AFAD Karabük, Turčija,

–        jeklarna Kardemir, Karabük, Turčija,

–        občina Safranbolu, Turčija,

–        politehniška fakulteta iz Gdanska, Tehnična univerza v Gdanski, Poljska,

–        nevladna organizacija FireAID, Danska,

–        UNICAM – Univerza v Camerinu, Italija,

–        SZPV, Slovenija.

Odobrena sredstva: 132.663 EUR, od tega za SZPV 14.884 EUR.

Prvi, t.i. kick-off sestanek je bil 18. in 19. februarja 2021 preko spleta. Seznanili smo se z vsebino in pričakovanimi rezultati. Glavni rezultat projekta bo modul za usposabljanje oziroma učbenik za gasilce. Pred tem je treba pripraviti poročila posameznih partnerjev o statistiki industrijskih požarov, predstavitve dobre prakse posameznih držav, novosti pri požarni zaščiti v industriji, vprašalnik za strokovnjake s področja varstva pred požarom o vsebini učbenika za gasilce in analizo njihovih odgovorov, ki bo vplivala na vsebino učbenika, pilotna usposabljanja v vsaki od držav partneric, spletno stran projekta, brošuro itd.

Člani delovne skupine iz SZPV bomo za projekt predstavili stanje v Sloveniji in primere dobre prakse. Načrtujemo, da bomo dobro prakso od drugod predstavili na domačih tleh, organizirali posvet, delavnico. Milan Hajduković je že v času prijave projekta pripravil nekaj gradiva o materialih, konstrukcijah in ustrezni gradnji industrijskih objektov za učbenik za gasilce.