Projekt - Skilled to be a Fire Expert

Naslov v izvirniku: Skilled to be a Fire Expert
Trajanje: 25 mesecev, 01. 10. 2020 – 31. 10. 2022
Šifra: 2020-1-SI01-KA202-076025
Vodilni partner: UL FGG
Vodja projekta: prof. dr. Tomaž Hozjan
Ostale partnerske organizacije*: Slovensko združenje za požarno varnost SZPV, Slovenija

Univerza v Zagrebu, Fakulteta za gradbeništvo, Hrvaška

Inspekting d.o.o., Hrvaška

Tehniška univerza Ostrava VSB, Češka

Češko požarno združenje Majaczech, ČEška

Finančni vir: Erasmus +, KA2-VET-16/20
Ključne besede: Požarna varnost; metode požarnega inženirstva; požarni strokovnjaki; napredne računske metode; izobraževanje; platforma; forum
Povezava na Sicrisu:  
Opis**: Strokovnjak požarnega varstva je zelo širok pojem, usposabljanje tovrstnih strokovnjakov pa zelo široko področje. Poleg osnovnega znanja s področja požarnega varstva je potrebno stalno spoznavanje novih požarnih tveganj in ukrepov za preprečevanje njihovih negativnih posledic. To je tudi namen evropskega projekta Usplosabljanje požarnih strokovnjakov (SkilledFE) v okviru programa ERASMUS+. V okviru tega projekta želimo skupaj s partnerji prenesti nova spoznanja s področja požarne varnosti strokovnjakom požarnega varstva in tudi ostalim zainteresiranim skupinam.

Z delom na projektu smo pričeli 1. oktobra 2020, končali pa 31. oktobra 2022. Poleg vodilne partnerice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) in Slovenskega združenja za požarno varstvo (SZPV) sta v projektu sodelovala po dva češka in hrvaška partnerja: Tehniška univerza Ostrava (VSB), češko požarno združenje Majaczech, gradbena fakulteta Univerze v Zagrebu (UNIZG GF) in hrvaško projektantsko podjetje Inspekting d.o.o.

Ključni cilji**: Vzpostavitev platforme za prenos znanj in izkušenj med različnimi strokovnimi nivoji, med prakso in teorijo. Platforma bo vsebovala ustrezno prečiščene podatke in zagotavljala pretok informacij o novih spoznanjih in izzivih na področju požarnega varstva.
Delovni slopi programa/projekta**: Vsebina projekta je razdeljena v 8 tematskih modulov:

–        Modul 1: Ocena tveganja,

–        Modul 2: Preprečevanje širjenja požara po fasadi in na sosednje stavbe,

–        Modul 3: Požarna odpornost konstrukcij in preprečevanje širjenja požara po stavbi,

–        Modul 4: Evakuacija,

–        Modul 5: Sistemi za javljanje in alarmiranje,

–        Modul 6: Kontrola dima,

–        Modul 7: Sistemi za avtomatsko gašenje požara in

–        Modul 8: Ukrepi za učinkovito intervencijo.

Dodatni »modul« obravnavan tematiko pedagoškega pristopa k izobraževanju odraslih strokovnjakov.

Novice/rezultati***: Platforma za prenos znanja in izkušenj je dostopna na www.skilledFE.eu. Tu so zaenkrat zbrani dokumenti, ki smo jih s partnerji projekta pripravili za vsak tematski modul, in pa brošura, v kateri so zbrani krajši opisi vseh modulov. Dokumenti so bili podrobno pregledani s strani notranjih in zunanjih ocenjevalcev. Zainteresirani bralci se tu lahko seznanijo z osnovnimi principi posamezne tematike ter dobijo usmeritve k  nadaljnjim virom znanja. Dostopen je tudi dokument na pedagoško tematiko o podajanju znanja odraslim strokovnjakom.

Za strokovno javnost smo odprli tudi forum, dostopen preko platforme ali neposredno na http://forum.skilledfe.eu, ki ga moderiramo partnerji projekta. Namenjen je diskusiji različnih požarnih tematik, izmenjavi znanja in mednarodnemu povezovanju zainteresiranih deležnikov.

Dokumenti na platformi in forum so zaradi mednarodne narave projekta v angleškem jeziku. V prihodnje so predvideni tudi prevodi nekaterih dokumentov (na primer brošure) v nacionalne jezike.

V sklopu projekta smo imeli več mednarodnih seminarjev, ki so bili zaradi epidemioloških razmer vsi izvedeni v drugem letu trajanja projekta:

–        29. marec 2022, Zagreb, Hrvaška

–        22. april 2022, Ljubljana, Slovenija

–        27. junij 2022, Praga, Češka

–        8. september 2022, Ostrava, Češka

–        14. oktober 2022, Ljubljana, Slovenija