7. 11. 2017: seminar z delavnico Površine za gasilce ob stavbah

Pri načrtovanju novih stavb, pri rekonstrukcijah in novih gradnjah je treba omogočiti tudi učinkovito ukrepanje gasilskih ekip, ki sodelujejo pri omejitvi posledic požara, ne da bi bila po nepotrebnem ogrožena življenje in zdravje njihovih članov. Po tehnični smernici za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah se površine za gasilce ob stavbi načrtujejo in označujejo po standardu SIST DIN 14090:2005 Površine za gasilce ob zgradbah. Septembra 2017 smo pri SZPV izdali smernico SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah, ki predstavlja tehnično sprejemljive rešitve v splošno dostopnem dokumentu v slovenskem jeziku.

Vabimo vas na seminar z delavnico, na katerem bosta mag. Aleš Drnovšek, Ekosystem d.o.o. in Damjan Kmetič iz poklicne gasilske enote iz Celja  predstavila:

  • površine za gasilce ob stavbah po TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah danes in v prihodnje (skladno s SIST DIN 14090 in SZPV 206) ter
  • primere ureditve površin ob tipičnih stavbah.

Dogodek je namenjen predvsem načrtovalcem in upravnikom stavb, varnostnim inženirjem, pooblaščencem za požarno varnost in drugim, ki se ukvarjate z načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem poti za gasilce ob stavbah.

Kotizacija je 45,00 EUR + DDV (skupaj z DDV 54,90 EUR) na osebo. Prijave zbiramo do petka, 3. 11. 2017.  Več o dogodku in prijavnico najdete tukaj.