Seminar vroča dela

Vroča dela so eden izmed najpogostejših vzrokov večjih požarov, še posebej v času sanacij stavb. Tveganje za požar lahko dokazano zmanjšamo z ozaveščanjem in usposabljanjem vseh, ki so vključeni v proces vročih del.

Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo pripravljamo seminar o vročih delih, ki je zasnovan na praktičnih izkušnjah deležnikov. Seminar bo v četrtek, 21. oktobra 2021, od 10h do 12.30. Na začetku bo ddr. Aleš Jug predstavil terminologijo, normativne zahteve in vire za pripravo ter izvedbo požarnih straž. V nadaljevanju bo Matej Močnik, koordinator požarnih straž pri Gasilski zvezi Ljubljana predstavil naloge in pričakovanja naročnikov ter izvajalcev požarne straže. Marcel Kalan, vodja usposabljanj za požarnovarna vroča dela po licenci SPEK in CFPA-E pri SZPV, bo predstavil izobraževanje za licenco SPEK*, ki temelji na kvalitetnih teoretičnih predavanjih, podkrepljenih s praktičnimi delavnicami. V drugem delu seminarja se bodo slušatelji razdelili v skupine. Vsaka skupina bo obravnavala primer vročih del in opredelila zahteve za varno izvedbo. V zaključku sledi poročilo o delu skupin in skupna diskusija.

Vabljeni! Skupaj poskrbimo, da bodo vroča dela izvedena varno za vse, ki sodelujejo pri pripravi, izvedbi in nadzoru vročih del!

*Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo smo leta 2017 po licenci finskega nacionalnega združenja SPEK uvedli usposabljanje za varno izvajanje vročih del. Gre za usposabljanje, ki je že uspešno uveljavljeno na Finskem in v drugih skandinavskih državah. Dobri praksi SPEK sledijo preko evropskega združenja CFPA-E tudi druge evropske države.

 

Seminar bomo izvedli preko spletnega orodja ZOOM, delo v skupinah bo potekalo preko t.i. ZOOM sob. Prijavljenim udeležencem bomo pravočasno poslali navodila za delo v tem okolju.

Prijava na dogodek ni več mogoča. Pošljite sporočilo na info@szpv.si. Hvala!

Program:

10:00 – 10:10 – Kratek uvod

10:10 – 10:30 – Ddr. Aleš Jug: Terminologija, normativne zahteve in viri za pripravo in izvedbo požarnih straž

10:30 – 10:50 – Matej Močnik: Naloge in priča​kovanja naročnikov in izvajalcev požarne straže

10:50 – 11:00 – Marcel Kalan: Licenca in certifikat SPEK ter CFPA-E za vroča dela

11:00 – 11:10 – Odmor

11:10 – 11:20 – Matej Močnik, Marcel Kalan in ddr. Aleš Jug – Predstavitev izhodišč za delo v skupinah – predstavitev problemov

11:20 – 11:50 – Delo v skupinah**

11:50 – 12:30 – Poročilo dela skupin, diskusija in zaključek seminarja.

** Slušatelji so razdeljeni v tri skupine. Vsaka skupina obravnava primer izvedbe vročih del, kjer mora opredeliti zahteve za izvajanje požarnih straž.

KOTIZACIJA:
70,00 € + DDV (= 85,40 € z DDV) na osebo. Za člane SZPV, IZS, ZAPS in gasilske organizacije velja 5 % popust, v primeru prijave dveh ali več udeležencev pa še dodatni 5 % popust. Prosimo, da v prijavnici navedete organizacijo, katere član ste.

Usposabljanje je namenjeno vsem izvajalcem vročih del, izvajalcem požarnih straž, pooblaščenim in odgovornim osebam za področje varstva pred požarom in vsem drugim, ki se jih tiče tveganje povezano z vročimi deli.

Obvestilo članom IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobite 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Na IZS vam ne bo treba vložiti vloge za dodelitev kreditnih točk, ker bo vlogo oddal SZPV. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Po seminarju boste prejeli potrdilo SZPV iz katerega bodo razvidne kreditne točke, zato od IZS ne boste dobili dodatnega obvestila.