Seminar: Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

Slovensko združenje za požarno varstvo

vabi na ponovitveni izobraževalni seminar,

Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

ki bo v torek, 10. decembra 2019, od 9. do 15.30 ure, v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

1. julija 2019 je začela veljati tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Ker nova tehnična smernica prinaša precej sprememb v primerjavi s staro iz leta 2010, smo se pri SZPV odločili, da organiziramo seminarje, na katerih bodo snovalci nove smernice podrobneje predstavili novosti posameznih poglavjih.

Drugi seminar, ki bo 10. 12. 2019, je namenjen odgovornim projektantom požarne varnosti, izdelovalcem zasnov požarne varnosti, inšpekcijskim službam in ostalim poznavalcem. Predavatelji bodo udeležencem seminarja predstavili predvsem novosti, ki jih uvaja TSG-1-001:2019.

Program

08.15 09.00 Prijava udeležencev
09.00 09.05 Uvodni pozdrav
Milan Hajduković, predsednik SZPV
09.05 09.20 Pomen in vloga tehnične smernice  
Saša Galonja, MOP in Aleš Drnovšek, SZPV
09.20 09.50 Širjenje požara na sosednje objekte
Gregor Kušar, SZPV
09.50 10.05 Nosilnost konstrukcije in požarni sektorji
Gregor Kušar, SZPV
10.05 10.35 Materiali, fasade in notranji koti
Aleš Drnovšek, SZPV
10.35 11.00 Posebni prostori v stavbah
Gregor Kušar, SZPV
11.00 11.30 Odmor s prigrizkom
11.30 12.00 Odvod dima in toplote
Aleš Drnovšek, SZPV
12.00 12.30 Posebne vrste stavb
Aleš Drnovšek, SZPV
12.30 13.10 Evakuacijske poti in dodatne zahteve za posamezne namembnosti
Aleksander Špec, SZPV
13.10 13.25 Odmor
13.25 13.40 Aktivno javljanje požara, varnostna razsvetljava in sprinklerski sistemi
Aleš Drnovšek, SZPV
13.40 13.55 Alarmno ozvočenje
Aleksander Špec, SZPV
13.55 14.10 Dvigala, jaški in predprostori dvigal
Aleksander Špec, SZPV
14.10 14.25 Notranji in zunanji hidranti
Jože Oblak, SZPV
14.25 14.45 Voda in zajem požarne vode
Jože Oblak, SZPV
14.45 15.00 Dostopi gasilcev, komunikacija in odpadki
Aleš Drnovšek, SZPV
15.00 15.30 Vprašanja in odgovori ter zaključek seminarja

 

Iz vsebine seminarja

Verjamemo, da se mnogim porajajo številna vprašanja na teme, ki bodo predstavljene na seminarju, zato predlagamo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, na katera bi želeli odgovore oziroma želite o njih razpravljati na samem dogodku. Vprašanja nam pošljite na info@szpv.si.

Kotizacija

131,15 € + DDV (160,00 € z DDV) na osebo.
Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo v elektronski obliki, postrežbo z okrepčilom med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Popusti (članski in količinski)

– 5% za člane SZPV in IZS = 124,59€+DDV (152,00€ z DDV)
– dodatni 5% (v primeru prijave dveh ali več udeležencev iz istega podjetja).

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite referenco SI00 in pri sklicu davčno številko vašega podjetja ali organizacije.
Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

Prijava

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do najkasneje 8. 12. 2019, in sicer na naslednji način:

Prijava na dogodek ni več mogoča. Pošljite sporočilo na info@szpv.si. Hvala!

V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo, bomo najkasneje na dan pred dogodkom na prijavljeni e-naslov posredovali gradivo.

Odjave

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@szpv.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je do vključno 8. 12. 2019. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti, prijavljenemu pa pošljemo gradivo v elektronski obliki.

Dodatne informacije


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pridobili smo tudi akreditacijo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je podelilo 3 kreditne točke  – Sklop A (Zakonodaja in standardi) za udeležence dogodka, ki so člani ZAPS.

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS ali ZAPS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane obeh zbornic razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornic tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kraj dogodka: GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, dvorana B, 1. nadstropje.

Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

Za dodatne informacije se obrnite na strokovno službo SZPV po tel. 041 79 79 30 ali e-pošti info@szpv.si.