Vabilo na seminar Celovit pristop k požarni varnosti, 14. 10. 2022

Vabimo vas na seminar Celovit pristop k požarni varnosti, na katerem bodo predstavljeni rezultati projekta Skilled to be a Fire Expert o izobraževanju in izmenjavi informacij med strokovnjaki za požarno varnost različnih strok in poklicev: projektantov, dobaviteljev proizvodov in storitev, izvajalcev gradbenih del, upravnikov stavb itd. Seminar je organiziran skladno s programom projekta, sofinanciranega s strani programa Erasmus+.
Seminar bo v petek, 14. oktobra od 8.30 do 12.00, v okviru mednarodnega kongresno-sejemskega dogodka Varnost in preventiva 2022. Na dogodek se lahko prijavite na povezavi: PRIJAVA
Udeležba na dogodku je brezplačna. Vsem, ki boste udeležbo prijavili do ponedeljka, 10. oktobra bomo po seminarju izročili potrdila o udeležbi.

Program seminarja 14. 10. 2022
8.15 Sprejem udeležencev v vhodni avli – preddverju Marmorne dvorane
8.30 Zakaj morajo o požarni varnosti več vedeti projektanti vseh strok, lastniki, upravniki in vzdrževalci stavb?
(Predstavitev rezultatov projekta Skilled to be a Fire Expert, financiranega v okviru programa ERASMUS+)
prof. dr. Tomaž Hozjan, UL FGG in sodelavci projekta Skilled to be a Fire Expert
10.00 Odmor
10.30 Upoštevanje varnosti pred požarom pri prenovah stavb
Povabilo na ogled stavbe v prenovi, sofinancirani s sredstvi programa Ljubljana – moje mesto (LMM) in Eko sklada
Neva Jejčič, GI ZRMK
11.00 Predstavitev vsebine E-platforme http://www.skilledfe.eu/, vodena razprava
prof. dr. Tomaž Hozjan, UL FGG
12.00 Zaključek dogodka

Vabljeni tudi na ogled sejma in obisk drugih dogodkov, ki se bodo zvrstili na Gospodarskem razstavišču 13. in 14. oktobra 2022 – glej Varnost in preventiva 2022.