Uvodni sestanek za projekt Reševanje funkcionalno oviranih

Uvodni sestanek za projekt Reševanje funkcionalno oviranih

V dneh od 3. do 5. decembra je potekal uvodni sestanek sodelujočih pri evropskem projektu Reševanje funkcionalno oviranih je bil v Alcala de Guadaira v Španiji. Udeležili so se ga strokovnjaki za različne oblike invalidnosti, predstavniki organizacij za izobraževanje in usposabljanje in gasilci iz štirih držav: Danske, Španije, Finske in Slovenije.

Cilj tridesetmesečnega projekta (od decembra 2019 do maja 2022) je razviti prvo odprto večjezično platformo za e-učenje gasilcev o načrtovanju intervencij in o njihovem ukrepanju, če je treba reševati funkcionalno ovirane osebe. Ta platforma bo dostopna na računalnikih, tablicah in pametnih telefonih in bo vsebovala naslednje module:

1. modul: Motnje avtističnega spektra

2. modul: Motnje vida in sluha

3. modul: Telesna prizadetost

4. modul: Duševna prizadetost

Na tem sestanku so delegati iz osmih partnerskih organizacij določili usmeritve pri razvoju platforme za e-učenje, pregledali program dela za naslednjih trideset mesecev in si razdelili naloge glede na strokovnost posameznih partnerjev. Obiskali so tudi lokalno gasilsko reševalno službo.

Ko bo prvi osnutek platforme za e-učenje končan, ga bodo projektni partnerji preskusili z gasilci iz vseh štirih držav, da bodo ocenili, kako učinkovit je pri doseganju ciljev učenja. Pred dokončno objavo bodo projektni partnerji na podlagi rezultatov tega preskušanja platformo izboljšali, če bo potrebno. Platforma bo objavljena v petih jezikih, angleščini, danščini, španščini, finščini in slovenščini, po licenci Creative Commons, ki dovoljuje vsakomur, da jo prosto uporablja, spreminja in nadgrajuje.

Pobudo za projekt Reševanje funkcionalno oviranih je dala gasilsko-reševalna služba Frederiksborg Fire and Rescue Service iz Frederiksborga na Danskem. Pri njem sodelujejo še gasilsko-reševalne službe iz treh držav: Gasilsko-reševalna služba Kranj, Southwest Emergency Services iz Finske in Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service iz Španije, poleg njih pa še Slovensko združenje za požarno varstvo, Fundacija Marcelino Champagnat (Foundation Marcelino Champagnat) iz Španije, Univerza za uporabne znanosti Turku (Turku University of Applied Sciences) iz Finske) in Danski center za avtizem (Danish Autism Centre).

Projekt Reševanje funkcionalno oviranih sofinancira Erasmus+, program Evropske unije. Več o tem izveste na spletni strani www.inclusiveemergency.eu.
Ne pozabite nas spremljati!
Twitter: @InclusEmergency
Facebook: @InclusiveEmergencyProject

 

Obvestilo za javnost.

__________________
Opomba: Projekt Reševanje funkcionalno oviranih sofinancira program Evropske unije Erasmus+. Za vsebino tega obvestila so odgovorni izključno projektni partnerji.