Poziv predavateljem na konferenco »Li-ionske baterije kot vir požarnih tveganj«

V sklopu mednarodnega kongresno-sejemskega dogodka Varnost in preventiva 2022, ki bo 13. in 14. oktobra 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pripravljamo mednarodno in nacionalno konferenco, več posvetov in seminarjev. Osrednja nacionalna konferenca, ki bo na sporedu v četrtek, 13. oktobra, bo namenjena tveganjem, ki izhajajo iz uporabe Li-ionskih baterij. Predavanja bodo prvenstveno v slovenskem jeziku.

Program konference »Li-ionske baterije kot vir požarnih tveganj« bo sestavljen iz več sklopov:

 • predstavitev Li-ionskih baterij ter splošna tveganja, ki jih prinaša uporaba Li-ionskih baterij,
 • specifična raba Li-ionskih baterij, kot je raba baterij v računalnikih, telefonih in drugih manjših tehničnih napravah, raba Li-ionskih baterij v električnih kolesih, skuterjih in drugih električnih vozilih,
 • preventivni tehnični, gradbeni in organizacijski ukrepi v različnih objektih, vezani na uporabo Li-ionskih baterij, polnilnice za elektro vozila in hranilniki električne energije,
 • posredovanje gasilcev pri požarih vozil in opreme, ki vsebuje Li-ionske baterije.

Strokovnjake vabimo k pripravi in oddaji prispevkov!

TEMATSKI POUDARKI KONFERENCE

Vsebine predavanj naj bodo temo dobrih praks uporabe Li-ionskih baterij ter tveganj, ki izhajajo iz tega:

 • statistični podatki vezani na požare Li-ionskih baterij,
 • analiza minulih požarov, povezanih z Li-ionskimi baterijami,
 • analiza tveganj za nastanek požarov, povezanih z uporabo Li-ionskih baterij,
 • preventivni požarnovarnostni ukrepi, povezani z uporabo Li-ionskih baterij v bivalnem in delovnem okolju,
 • domači in tuji predpisi in smernice, povezane z uporabo Li-ionskih baterij,
 • električna vozila – požarna varnost, načrtovanje polnilnic, vloga in delo prvih posredovalcev.

 NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

Do 10. junija 2022 pošljite povzetke predlaganih prispevkov v elektronski obliki na naslov info@szpv.si. Prosimo, da sami predlagate oziroma napišete sklop/sekcijo, v katero/-ega želite uvrstiti prispevek.  Programski odbor bo pregledal predloge in vam do 30. junija odgovoril z nadaljnjimi navodili za pripravo predavanja.

TEHNIČNA NAVODILA ZA PRIPRAVO POVZETKOV

Povzetki prispevkov naj obsegajo največ 15 vrstic in naj vsebujejo:

 • natančen in popolni naslov prispevka,
 • želen sklop oziroma sekcijo,
 • avtorja z imenom, priimkom in nazivom,
 • podjetje/organizacijo avtorja,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko avtorja – nosilca prispevka.

Povzetku priložite tudi vaše reference.

KLJUČNI DATUMI:

 • 10. junij 2022: rok za oddajo povzetkov,
 • 30. junij 2022: obvestilo avtorjem o uvrstitvi prispevka na konferenco,
 • 10. september 2022: rok za oddajo prispevkov; prispevki naj obsegajo do 6000 znakov. Objavljeni bodo v reviji Požar in na spletni strani konference, dostopni le prijavljenim udeležencem.
 • 13. oktober 2022: konferenca.

 

Vljudno vabljeni!

Marcel Kalan, vodja programskega odbora konference