Objava prenovljene smernice 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Objava prenovljene smernice 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Obveščamo vas o objavi prenovljene smernice SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Smernico si lahko ogledate na naslovu https://www.szpv.si/smernice/.

Četrta izdaja smernice SZPV 408 ohranja svojo vsebinsko sestavo in osnovne zahteve, ki pa smo jih še podkrepili in slikovno predstavili.  V času od tretje do četrte izdaje smernice je področje ele­ktričnih napeljav doživelo spremembo, električne napeljave so zdaj gradbeni proizvodi, zato so se pojavile zahteve za označevanje in nameščanje ustreznih razredov napeljav gle­de na namembnost prostorov v stavbah.  Poleg tega je prišlo v letu 2019 do spremembe tehnične smernice TSG-1-001, kar je tudi posledično pripeljalo do odločitve o prenovi smernice.

Smernica SZPV 408 velja za:

 • napeljave v jaških in na požarno zaščitenih evakuacij­skih poteh,
 • prehode napeljav skozi meje požarnih sektorjev,
 • električne napeljave, ki morajo delovati tudi v primeru požara,
 • kable, ki so položeni podometno ali požarno varno zaš­čiteni.

Ta smernica ne velja za:

 • kanale za prezračevanje in
 • kanale za klimatizacijo.

V smernici je opredeljena možnost uporabe kablov razreda Eca ne glede na namembnost prostora, kar je ključno zaradi zahtev v točki 2.5.4. v smernici TSG-1-001, kjer je za kable zahtevan odziv na ogenj glede na namembnost prostora.  Opredeljeni so kriteriji za napeljave na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh, kjer smo podali kriterije za:

 • splošne zahteve,
 • električne napeljave na zaščitenih evakuacijskih poteh
 • cevovode za negorljive medije na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh,
 • cevovode za gorljive, vnetljive ali oksidirajoče medije na požarno zaščitenih evakuacijskih poteh,
 • inštalacijske jaške in kanale, obešene strope, talne ki­nete in sistemske pode na požarno zaščitenih evakua­cijskih poteh.

Pri poteku napeljav skozi meje požarnih sektorjev smo opredelili:

 • osnovne zahteve,
 • dodatne zahteve za posebne primere,
 • izjeme za tesnjenje napeljav skozi meje požarnih sek­torjev.

Glede ohranitve funkcije električnih napeljav ob požaru smo podrobneje opredelili, kako se ta funkcija ohrani in na kaj je treba pri zagotavljanju te funkcije paziti.

Podrobnejšo predstavitev smernice SZPV408 bomo predstavili na spletnem usposabljanju dne 16. 12. 2020. Program s prijavnico najdete na tej povezavi https://www.szpv.si/usposabljanja/smernica-szpv-408-pozarnovarnostne-zahteve-za-elektricne-in-cevne-napeljave-v-stavbah/.

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na seminarju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Število kreditnih točk za udeležbo na usposabljanju bomo objavili v naslednjih dneh.

Vabljeni k prijavi!