Mednarodni dogodki požarne varnosti, junij 2021-1

Med 9. in 11. junijem 2021 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani velik mednarodni dogodek s področja varstva pred požarom. Organiziramo dve mednarodni konferenci, generalno skupščino CFPA-E in sejem požarne varnosti. Na mednarodni konferenci »Fire Safety Conference & Expo – FSCE«, 9. in 10. junija, ki jo SZPV organizira v sodelovanju s CFPA-E, bo govora o požarni varnosti kot enem od izhodišč trajnostnega načrtovanja, gradnje in rabe stavb. Posebej se želimo osredotočiti na rabo lesa kot gradbenega materiala s stališča požarne varnosti na podlagi sodobnega znanja in sodelovanja med različnimi gospodarskimi panogami, vključno z lesnopredelovalno industrijo in turizmom. Vzporedno s programom konference bo od 9. do 11. junija potekal sejem požarne varnosti, na katerem se bodo lahko predstavili številni ponudniki proizvodov in storitev s področja varstva pred požarom iz Slovenije in širše, predvsem iz osrednje Evrope. Že nekaj let v Sloveniji ni sejma ali podobnega srečanja te vrste, povpraševanje pa je. Sejem bo dopolnjen z bogatim programom nacionalnih in mednarodnih dogodkov. Gre za nadaljevanje promocije požarne varnosti v Sloveniji in v širšem mednarodnem okolju, ki smo jo pričeli leta 2016 na Bledu z mednarodno konferenco Požarna varnost v turističnih nastanitvenih objektih (www.safe-accommodation.eu). Od 10. do 11. junija bo vzporedno potekala tudi mednarodna konferenca »Applications of structural fire engineering«, ASFE’ 21, ki jo organizira Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Gre za sedmo v vrsti uspešnih mednarodnih konferenc o požarni varnosti, ki so bile do sedaj organizirane v Pragi (2009, 2011 in 2013), Dubrovniku (2015), Manchestru (2017) in Singapurju (2019). Glavni namen konference je izmenjava najnovejših znanj in idej s področja požarno varnega projektiranja med strokovnjaki z vsega sveta. Teme konference ASFE’21 med drugim vključujejo požarno projektiranje betonskih, jeklenih, lesenih in kompozitnih stavb, luščenje betona, protipožarno zaščito konstrukcijskih elementov, numerično modeliranje razvoja požara, prenosa toplote in mehanskega odziva konstrukcijskih elementov, razvoj novih materialov, standardizacijo postopkov in materialov in študije primerov; poudarek bo na uporabni vrednosti znanj za inženirje v praksi. Generalna skupščina CFPA-E bo v letu 2021 prvič organizirana v Sloveniji. Organizacija tega dogodka nam je bila zaupana na podlagi dosedanjega dolgoletnega aktivnega članstva. Na skupščini se bodo zbrali predstavniki nacionalnih organizacij, članic CFPA-E, iz 23 evropskih držav. Člani CFPA-E bodo sodelovali tudi na prej omenjeni mednarodni konferenci FSCE. Za udeležence obeh konferenc, generalne skupščine in razstavljavce na sejmu bomo organizirali večerno gala pogostitev s spremljajočim kulturnim programom. S turistično ponudbo bomo poskrbeli tudi za spremljevalce in spremljevalke udeležencev; ti si bodo lahko v času trajanja dogodkov in tudi po njih ogledovali kulturne in kulinarične zanimivosti po Sloveniji. Na dogodkih bo veliko priložnosti za izmenjavo mnenj, pridobivanje novih znanj in za iskanje novih priložnosti na poslovnih srečanjih in neformalnih druženjih. Že danes si v koledarju označite dneve od 9. do 11. junija 2021, da ne zamudite sejma, katere od konferenc in druženja! Vabimo vas, da na spletni strani www.szpv.si/FSCE spremljate informacije o napovedanem mega dogodku in se pozanimate o možnostih sodelovanja. Gašper Golob, vodja organizacijskega odbora Tel.: 041797930 E-naslov: info@szpv.si