Delavnica o zaščiti, vgradnji in uporabi lesa

Delavnica o zaščiti, vgradnji in uporabi lesa

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani si skupaj z Društvom lesarjev Slovenije, Lesarskim grozdom in drugimi prizadeva za večjo rabo lesa v gradbeništvu. 4. februarja letos je s tem namenom organizirala drugo delavnico s poudarkom na lastnostih lesa oziroma lesenih konstrukcij. Na delavnici so predavatelji predstavili prednosti gradnje z lesom, kot so npr. večja energetska učinkovitost lesenih stavb, njihova potresna varnost in večja kakovost bivanja.

O požarni varnosti lesenih stavb je na delavnici spregovoril Milan Hajduković, predsednik SZPV. Povzel je zahteve iz gradbenih predpisov in pri tem primerjal še veljavno smernico TSG-01-001:2010 s predlogom nove TSG-01-001:2019. Opozoril je na pomanjkanje znanja s področja projektiranja požarne varnosti stavb, saj v Sloveniji ni izobraževalne ustanove z ustreznim študijskim programom. Izrazil je dvom v smiselnost gradnje lesenih stavb, višjih od 6 nadstropij, in gradnje večstanovanjskih lesenih stavb. V takih stavbah je namreč požarna varnost zelo odvisna od posameznih lastnikov. Če je lastnikov več, je glede na našo zakonodajo in prakso težko vplivati na izpolnjevanje vseh predvidenih varnostnih ukrepov. Malomarnost enega lahko resno ogrozi zdravje, življenje in premoženje ostalih. Milan Hajduković je opozoril tudi na požarno varnost na gradbiščih, kjer se gradi z lesom in stavba še nima izdelanih požarnih sektorjev. Z vgrajenimi javljalniki požara in/ali sprinklerji se požarna varnost zelo poveča. Pri načrtovanju gasilnega sistema je treba upoštevati možnost izliva velike količine vode in težave pri sušenju lesene konstrukcije. Vlaga v lesenih konstrukcijah se lahko pojavi tudi zaradi okvare vodovodne inštalacije ali odtokov, to pa hitro privede do nastanka lesne glive in zelo drage sanacije lesene konstrukcije.

Eno od zanimivejših je bilo predavanje dr. Bruna Dujiča, ki se je povsem strinjal z ugotovitvami Milana Hajdukovića. Glede izobraževanja kadrov,  ki bi  lahko povečali uporabo lesa pri gradnji, je dr. Dujič povedal, da je dal pobudo za organizacijo takega študija že na več fakultetah, vendar se do sedaj ni še nobena odzvala. V pogovoru z organizatorji in dr. Dujičem po delavnici smo predstavniki SZPV podprli njegov predlog.

V okviru delavnice in mednarodnega projekta EUSALP TRIPLE WOOD so organizatorji pripravili tudi razstavo, kjer so predstavili dobre prakse lesene gradnje v Sloveniji in širše v alpskem prostoru. Ogledali smo si zelo različne lesene stavbe, od privatnih do javnih, in drugo leseno infrastrukturo.