Vodja evakuacije po programu CFPA-E

Vodja evakuacije

Usposabljanje za “Vodjo evakuacije” je pripravljeno po programu CFPA-E in je usklajeno s slovensko zakonodajo (usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije). Udeleženci za uspešno opravljeno usposabljanje prejmejo mednarodni certifikat CFPA-E: EVACUATION STEWARD in potrdilo o udeležbi na tem usposabljanju.

Usposabljanje traja 1 dan in se bo predvidoma začelo v začetku naslednjega leta.
Usposabljanje šteje kot periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Termin usposabljanja:

  • četrtek, 18. 4. 2019: SZPV, Dimičeva 13, Ljubljana in Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c. 19, Ljubljana.

V kratkem bomo objavili vse podrobnosti za prijavo na usposabljanje. Vsi zainteresirani lahko pošljete povpraševanje na naslov luka@szpv.si.