Vodenje evakuacije po programu CFPA-E

Vodenje evakuacije

Usposabljanje za vodenje evakuacije je pripravljeno po programu CFPA-E (evropska konfederacija nacionalnih združenj za požarno varstvo).

Usposabljanje je primerno za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požari.

Predavatelji so člani SZPV, specializirane organizacije s področja varstva pred požari. Nudimo vam celovito usposabljanje s strokovnjaki za posamezna obravnavana področja (zakonodaja, evakuacija, gašenje). Na usposabljanju dajemo poudarek predvsem na praktičnih izkušnjah in primerih dobre prakse. Del usposabljanja vsebuje tudi praktični prikaz gašenja začetnih požarov na različnih modulih gašenja z različnimi gasilnimi sredstvi. Usposabljanje v celoti poteka v Gasilski brigadi v Ljubljani. Prikaz praktičnega dela gašenja začetnih požarov izvedejo gasilci GB Ljubljana. Usposabljanje traja 1 dan.

Na usposabljanju dobi vsak udeleženec:

V primeru uspešno opravljenega izpita ob zaključku usposabljanja prejmejo udeleženci  tudi:

  • certifikat CFPA-E Evacuation Steward in
  • certifikat CFPA-E Basic Fire Fighting & Fire Prevention.

Kotizacija: 160,00 € +DDV = 195,20 € na osebo.

  • Člani SZPV, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 5% popust pri prijavi: 152,00 € +DDV = 185,44 € na osebo.
  • 3 ali več kandidatov (10% količinski popust): 144,00 € +DDV = 175,68 € na osebo.
  • Člani/gasilci+ količinski popust (5%+10% popust): 136,80 € +DDV = 166,90 € na osebo.

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Termin usposabljanja:

Datum: v pripravi
Kraj: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c. 19, Ljubljana.
Opis: Usposabljanje Vodenje evakuacije

Vsi zainteresirani lahko pošljete povpraševanje za organizacijo usposabljanja za večje skupine ali za organizacijo usposabljanja za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije na luka@szpv.si.