Vodenje evakuacije po programu CFPA-E

Vodenje evakuacije

Usposabljanje za vodenje evakuacije je pripravljeno po programu CFPA-E (evropska konfederacija nacionalnih združenj za požarno varstvo).

Prijava na dogodek ni več mogoča. Pošljite sporočilo na info@szpv.si. Hvala!

Usposabljanje je primerno za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požari.

Predavatelji so člani SZPV, specializirane organizacije s področja varstva pred požari. Nudimo vam celovito usposabljanje s strokovnjaki za posamezna obravnavana področja (zakonodaja, evakuacija, gašenje). Na usposabljanju dajemo poudarek predvsem na praktičnih izkušnjah in primerih dobre prakse. Del usposabljanja vsebuje tudi praktični prikaz gašenja začetnih požarov na različnih modulih gašenja z različnimi gasilnimi sredstvi. Usposabljanje v celoti poteka v Gasilski brigadi v Ljubljani. Prikaz praktičnega dela gašenja začetnih požarov izvedejo gasilci GB Ljubljana. Usposabljanje traja 1 dan.

Na usposabljanju dobi vsak udeleženec:

V primeru uspešno opravljenega izpita ob zaključku usposabljanja prejmejo udeleženci  tudi:

  • certifikat CFPA-E Evacuation Steward in
  • certifikat CFPA-E Basic Fire Fighting & Fire Prevention.

Kotizacija: 185,00 € +DDV = 225,70 € na osebo.

  • Člani SZPV, IZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 5% popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 175,75 € + DDV = 214,42 EUR. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji.

Termin usposabljanja:
Datum dogodka: junij 2023

Kraj: Ljubljana.
Opis: Usposabljanje Vodenje evakuacije

 

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane IZS razvidne pridobljene kreditne točke. S strani zbornice tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.


Vsi zainteresirani lahko pošljete povpraševanje za organizacijo usposabljanja za večje skupine ali za organizacijo usposabljanja za odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije na luka@szpv.si.