Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Seminar je namenjen kandidatom, ki skladno z zahtevami Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)  izpolnjujejo pogoje za pristop k strokovnemu izpitu iz varstva pred požarom in nameravajo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

LOKACIJA:
Sedež Slovenskega združenja za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

PROGRAM

 
Dan Vsebina Ura
Torek,
10. 9. 2019
Sprejem in registracija udeležencev 16.00 – 16.15
Normativna ureditev varstva pred požarom – 1. del 16.15 – 18.15
Odmor 18.15 – 18.30
Normativna ureditev varstva pred požarom – 2. del 18.30 – 20.00
Sreda,
11. 9. 2019
Osnove gorenja in gašenja 16.00 – 18.00
Odmor 18.00 – 18.15
Preventivni ukrepi varstva pred požarom 18.15 – 20.00
Četrtek,
12. 9. 2019
Aktivni ukrepi varstva pred požarom 16.00 – 18.00
Odmor 18.00 – 18.15
Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom 18.15 – 20.00

*vrstni red predavanj se lahko spremeni!

V okviru pripravljalnega seminarja organiziramo tudi konzultacije teden dni pred prvim razpisanim izpitnim rokom. Obseg konzultacij je prilagojen številu udeležencev seminarja.

Kandidat vloži prijavo na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacije v zvezi z izpitom preverite na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so objavljeni tudi roki strokovnega izpita iz varstva pred požarom v letu 2019:

  • 9. oktober
  • 20. november in
  • 28. december.

Ne pozabite se prijaviti pravočasno, še posebej tisti, ki želite opravljati tudi posebni del strokovnega izpita!

KOTIZACIJA
Za člane SZPV in člane poklicnih in prostovoljnih gasilskih organizacij:
460,00 EUR + DDV = 561,20 EUR/osebo

Za ostale:
499,00 EUR + DDV = 608,78 EUR/osebo

>>NOVOST<<
Študenti: 230,00 EUR + DDV = 280,60 EUR/osebo. Študent mora ob prijavi predložiti tudi dokazilo o statusu študenta.

V navedeno ceno kotizacije je vključeno gradivo in okrepčila med odmori.

Plačilo kotizacije:
Kotizacijo je potrebno plačati po potrjeni prijavi na transakcijski račun organizatorja – Slovenskega združenja za požarno varstvo, št. SI56 0201 3001 3837 160, odprt pri NLB, d.d.. Kot sklic navedite vašo ali davčno številko podjetja ali organizacije, ki vas napoti na usposabljanje.

Minimalno število oseb za izvedbo programa usposabljanja je 7 oseb.

Termini usposabljanj
Trenutno ni razpisanih rokov.

Vse zainteresirane vabimo, da oddate povpraševanje za udeležbo na vodjo usposabljanja Marcela Kalana na e-naslov marcel@szpv.si.