Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Seminar je namenjen kandidatom, ki skladno z zahtevami Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)  izpolnjujejo pogoje za pristop k strokovnemu izpitu iz varstva pred požarom in nameravajo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

LOKACIJA:
Sedež Slovenskega združenja za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

PROGRAM

 
Dan Vsebina Ura
Torek,
10. 9. 2019
Sprejem in registracija udeležencev 16.00 – 16.15
Normativna ureditev varstva pred požarom – 1. del 16.15 – 18.15
Odmor 18.15 – 18.30
Normativna ureditev varstva pred požarom – 2. del 18.30 – 20.00
Sreda,
11. 9. 2019
Osnove gorenja in gašenja 16.00 – 18.00
Odmor 18.00 – 18.15
Preventivni ukrepi varstva pred požarom 18.15 – 20.00
Četrtek,
12. 9. 2019
Aktivni ukrepi varstva pred požarom 16.00 – 18.00
Odmor 18.00 – 18.15
Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom 18.15 – 20.00

*vrstni red predavanj se lahko spremeni!

V okviru pripravljalnega seminarja bodo tudi konzultacije teden dni pred prvim razpisanim izpitnim rokom, t.j. v sredo, 3. oktobra 2019. Obseg konzultacij bo prilagojen številu udeležencev seminarja.

Kandidat vloži prijavo na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacije v zvezi z izpitom preverite na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so objavljeni tudi roki strokovnega izpita iz varstva pred požarom v letu 2019:

  • 9. oktober
  • 20. november in
  • 28. december.

Ne pozabite se prijaviti pravočasno, še posebej tisti, ki želite opravljati tudi posebni del strokovnega izpita!

Prijave in dodatna vprašanja naslovite na marcel@szpv.si.

KOTIZACIJA
Za člane SZPV in člane poklicnih in prostovoljnih gasilskih organizacij:
460,00 EUR + DDV = 561,20 EUR/osebo

Za ostale:
499,00 EUR + DDV = 608,78 EUR/osebo

>>NOVOST<<
Študenti: 230,00 EUR + DDV = 280,60 EUR/osebo. Študent mora ob prijavi predložiti tudi dokazilo o statusu študenta.

V navedeno ceno kotizacije je vključeno gradivo in okrepčila med odmori.


Datum pričetka usposabljanja: 10. 9. 2019

Prijave zbiramo do petka, 6. septembra 2019.

Prijavnico pošljite po pošti ali na elektronski naslov marcel@szpv.si.

Plačilo kotizacije:
Kotizacijo je potrebno plačati po potrjeni prijavi oz. najkasneje do petka 6. 9. 2019 na transakcijski račun organizatorja – Slovenskega združenja za požarno varstvo, št. SI56 0201 3001 3837 160, odprt pri NLB, d.d.. Kot sklic navedite vašo ali davčno številko podjetja ali organizacije, ki vas napoti na usposabljanje. Če potrebujete predračun to navedite ob prijavi.

Minimalno število oseb za izvedbo programa usposabljanja je 7 oseb.

Dodatne informacije dobite na e-mail: info@szpv.si, oziroma na naslovu organizatorja: Slovensko združenje za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Podatki za plačilo:
Slovensko združenje za požarno varstvo
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Poslovni račun: IBAN SI56 0201 3001 3837 160
Identifikacijska številka za DDV: SI33590214
Namen: Plačilo kotizacije za pripravljalni seminar VPP
Sklic: 00-(davčna številka prijavitelja)

Odpoved udeležbe:
Morebitne odpovedi udeležbe z vračilom celotnega plačila so možne do petka 6. 9. 2019. V primeru kasnejše odpovedi ali neudeležbe se kotizacije na vrača. SZPV bo poslalo prijavljenemu kandidatu gradivo izobraževanja.

Odpoved seminarja:
Slovensko združenje za požarno varstvo se obvezuje, da bo v primeru odpovedi seminarja oz. delavnice o tem obvestilo udeležence do ponedeljka 9. 9. 2019, vplačane kotizacije pa bodo v celoti vrnjene.