Usposabljanja

Usposabljanja

Usposabljanje je ena osnovnih dejavnosti SZPV. Organiziramo seminarje, delavnice, posvete, strokovne ekskurzije in druge oblike izobraževanj in usposabljanj, predvsem na področju požarne preventive. Naši predavatelji so vodilni slovenski strokovnjaki s posameznih področij.

V nadaljevanju so navedeni dogodki v organizaciji SZPV. Prijava na dogodek je mogoča takrat, ko je poleg imena dogodka prikazan rdeč okvir z datumom in uro dogodka. Poleg dogodka so navedene tudi priznane kreditne točke za pooblaščene in nadzorne inženirje Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Pri vsakem dogodku je posebej navedeno, če se udeležba na dogodku šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Udeleženci na vseh dogodkih prejmejo potrdilo o udeležbi in kjer je to posebej navedeno tudi dodatna dokazila o usposobljenosti, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.


Posveti, seminarji in delavnice

 •  2. 9. 2020
  Smernica za zajem požarne vode MST 13/2020 ter praktični prikaz nadzora požarne vode ob požaru

  Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c. 19, Ljubljana
 •  8. 9. 2020
  Načrtovanje avtomatskega javljanja požara in alarmiranja ter primeri iz prakse

  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana
 • 30. 9. 2020
  Varstvo pred požari v času gradnje
  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana
 • 14. 10. 2020
  Načrtovanje naravnega in mehanskega odvoda dima in toplote ter primeri iz prakse

  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana
   
 • 4. 11. 2020
  Požarna odpornost konstrukcije in požarni sektorji ter primeri iz prakse
  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana
 • 5. 11. 2020
  Smernica za zajem požarne vode MST 13/2020 ter praktični prikaz nadzora požarne vode ob požaru

  Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta 6, Koper
 • 11. 11. 2020
  Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov od dobave do vgradnje
  Gospodarska zbornica Slovenije – dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana

Arhiv


Strokovne ekskurzije

 

Datum dogodka: 22. 10. 2020
Kraj: Zagreb, HOTEL ACADEMIA
Opis: Dan varstva pred požarom


Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanjaNa seminarju udeležence seznanimo z osnovami razvoja požara, novostmi zakonodaje s področja gradbenih proizvodov za pasivno požarno zaščito, nadzora pri graditvi stavb in podamo pregled nad vrstami gradbenih proizvodov za požarno zaščito. Termini usposabljanj so 2x na leto.

Več informacij…

Termini usposabljanj:

 
Datum dogodka: 16. – 19. november 2020
Kraj: SZPV, Dimičeva 13, Ljubljana, Dvorana B, 1. nadstropje
Opis: Licence SZPV: Osnovni seminar PPZ in vse delavnice (PLL, POK+KODT, FKC, SJS, ZJK in PVZ)


Vroča dela (HOT WORKS)

Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo smo uvedli usposabljanje po licenci finskega nacionalnega združenja SPEK, ki je uspešno uveljavljeno na Finskem in v drugih skandinavskih državah. Dobri praksi SPEK sledijo tudi druge evropske države, preko evropskega združenja CFPA-E.
Več informacij…

Datum dogodka:  17. 9. 2020
Kraj: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c. 19, Ljubljana.
Opis: Požarnovarna vroča dela


Vodenje evakuacije

Usposabljanje je pripravljeno po programih CFPA-E. Udeleženci, ki uspešno opravijo test ob zaključku usposabljanja, prejmejo mednarodna certifikata CFPA-E: Evacuation Steward in Basic Fire Fighting & Fire Prevention.
Več informacij…

Termini usposabljanj

Datum dogodka:  24. 9. 2020
Kraj: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova c. 19, Ljubljana.
Opis: Usposabljanje Vodenje evakuacije