Spletni seminar z delavnico: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Spletni seminar z delavnico: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Vabimo vas k udeležbi spletnega seminarja z delavnico na temo Načrtovanja površin za gasilce ob stavbah, ki bo 9. junija 2020 z začetkom ob 9. uri.

Za stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano 1. julija 2019 ali kasneje in so načrtovane skladno s TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah velja, da morajo glede površin za gasilce izpolnjevati zahteve, določene v smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah. V TSG-1-001 je zapisano, za katere stavbe oziroma v kakšnem obsegu je treba urediti te površine, v SZPV 206 pa, kako morajo biti izvedene in označene. Na spletnem seminarju 9. junija 2020 bomo predstavili ustrezen pristop k načrtovanju, opisan v navedenih smernicah.

Podroben program spletnega seminarja in pogoje za prijavo si lahko ogledate tukaj.

Vabljeni!