Spletni seminar in delavnica: Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

Spletni seminar z delavnico:
Načrtovanje površin za gasilce ob stavbah

torek, 9. junij 2020, od 9. do 12. ure
(videokonferenca)

Za stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano 1. julija 2019 ali kasneje in so načrtovane skladno s TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah velja, da morajo glede površin za gasilce izpolnjevati zahteve, določene v smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah. V TSG-1-001 je zapisano, za katere stavbe oziroma v kakšnem obsegu je treba urediti te površine, v SZPV 206 pa, kako morajo biti izvedene in označene. Na spletnem seminarju 9. junija 2020 bomo predstavili ustrezen pristop k načrtovanju, opisan v navedenih smernicah.

Program:

9.00 9.10 Uvod
Mateja Gris in Gašper Golob, SZPV
9.10 9.55 Površine za gasilce ob stavbah in zagotavljanje gasilne vode po TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah
mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el.
9.55 10.05 Vprašanja in odgovori
10.05 10.50 Predstavitev smernice SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah
Damjan Kmetič, Poklicna gasilska enota Celje
10.50 11.05 Vprašanja in odgovori
11.05 11.50 Delavnica: praktični primeri ureditve površin ob tipičnih stavbah
Aleš Drnovšek in Damjan Kmetič
11.50 12.00 Povzetek seminarja in zaključek

 

Dogodek je namenjen projektantom, upravnikom stavb, varnostnim inženirjem, pooblaščencem za požarno varnost in drugim, ki se ukvarjate z načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem poti za gasilce ob stavbah. Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

PRIJAVA

Člani SZPV, ZAPS, IZS in gasilci imajo dodatni popust! Glej pogoje ob prijavi na dogodek.
Udeleženec št. 1

Udeleženec št. 2

Udeleženec št. 3

Udeleženec št. 4

Udeleženec št. 5

Privoljujem in dovoljujem uporabo ter obdelavo mojih osebnih podatkov ter osebnih podatkov vseh prijavljenih oseb za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino in aktivnostmi pred, med in po dogodku in hkrati potrjujem, da so bile vse prijavljene osebe predhodno seznanjene z namenom, trajanjem obdelave in možnostjo urejanja ali izbrisa osebnih podatkov iz naših evidenc. S privolitvijo obdelave osebnih podatkov vas bomo lahko pravočasno obveščali in vam ob zaključku izdali ustrezna potrdila o udeležbi. Pomembno: Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja SZPV in obveščanja o aktualnih vsebinah iz področja požarne varnosti (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve SZPV). Pomembno: Od prejemanja obvestil SZPV se lahko kadarkoli odjavite. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti.
Tribe Loading Animation Image

Kotizacija

50,00 € + DDV (61,00 € z DDV) na osebo.

Popusti

– 10% za člane SZPV, ZAPS, IZS in gasilce* = 45,00 € + DDV (54,90 € z DDV) na osebo.
* prijavi priložite dokazilo o članstvu v GZS ali ZSPG. Potrdila ni treba prilagati, če vas na seminar prijavlja gasilska organizacija. DDV se obračunava po splošni 22% stopnji.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 8. junija 2020. Kotizacijo je potrebno plačati po prejemu potrdilo prijave, najkasneje pa do 8. 6. 2020 na transakcijski račun SZPV 0201 3001 3837 160. Kot sklic navedite davčno številko prijavitelja oz. plačnika. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

Dan pred dogodkom vam bomo poslali podrobnejša navodila za vključitev na videokonferenco. Priporočamo vam, da predhodno opravite test vaše računalniške opreme za nemoteno sodelovanje (internetna povezava, zvok, video, mikrofon).

Odjave

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@szpv.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je do vključno 8. 6. 2020. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti, prijavljenemu pa pošljemo gradivo v elektronski obliki.

Povabilo k oddaji vprašanj za predavatelje

Verjamemo, da se mnogim porajajo številna vprašanja na teme, ki bodo predstavljene na seminarju, zato predlagamo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, na katera bi želeli odgovore oziroma želite o njih razpravljati na samem dogodku. Vprašanja nam pošljite na info@szpv.si.

Kreditne točke in potrdila o udeležbi


Pooblaščeni in nadzorni inženirji, ki so člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS), bodo za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) bodo za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki – Sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika).

Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS ali ZAPS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, saj bomo mi oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka.Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, iz katerega bodo za člane obeh zbornic razvidne tudi kreditne točke. S strani zbornic tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk, saj vam bodo točke pripisane avtomatično.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Način izvedbe usposabljanja: Videokonferenca Microsoft Teams LiveEvents.
Za dodatne informacije se obrnite na strokovno službo SZPV na info@szpv.si ali po tel. 051 378 109 (Mateja Gris). Za tehnično pomoč pri prijavi na videokonferenco lahko pokličete na 041 797 930 (Gašper Golob).