Smernice SZPV

Smernice SZPV.

Na tej strani so objavljeni naslovi smernic SZPV, naslovi smernic prejšnje izdaje (arhiv smernic SZPV) in ostale sorodne smernice s področja požarnega varstva, za katere so izdajatelji izrazili željo, da se objavljene na spletni strani SZPV.

Na nekatere smernice SZPV se sklicuje tehnična smernica TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah - Izdaja 4.1. Objavljena je bila septembra 2020. Glej Obvestilo o objavi popravkov tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah in Popravki tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, maj 2020. Prejšnjo verzijo tehnične smernice TSG-1-001:2019, ki ni več veljavna, si lahko ogledate na povezavi Izdaja 4.0

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo tudi odgovore na vprašanja s področja tolmačenja aktualne tehnične smernice TSG-1-001:2019. Odgovore so pomagali pripraviti člani SZPV, ki so sodelovali pri pripravi strokovnih podlag za to smernico. Povezava do odgovorov na vprašanja se nahaja tukaj.

Člani SZPV so sodelovali tudi pri pripravi Priporočil za gasilce pri intervencijah v stavbah s sončno elektrarno Intervencija v stavbi s sončno elektrarno – priporočila za gasilce, december 2011 in pripravili Smernico za ukrepanje v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih ogljikovega monoksida (CO). Gradivo je namenjeno gasilcem in vsem imetnikom javljalnikov CO.

SZPV sodeluje tudi pri izdaji evropskih smernic CFPA E, ki so objavljene na www.cfpa-e.eu.

Jeseni 2013 je bila sprejeta smernica CFPA-E št. 30 F Varstvo pred požarom v stavbah kulturne dediščine, ki smo jo pripravili pri SZPV. Prevod smernice si lahko ogledate tukaj.

Prevedli smo tudi smernico CFPA-E št. 12:2012 F Fire safety basics for hot work operatives, ki smo jo objavili v reviji Požar 1/2018. Slovenski naslov smernice je Osnove požarne varnosti za izvajalce vročih del. Uporabljamo jo pri usposabljanju za vroča dela.

Oktobra 2020 objavljamo tudi prevoda smernic CFPA-E:

Ministrstvu za kulturo se zahvaljujemo za prevod obeh.

Smernice SZPV

Priloga 4: Primeri popisov za preboje električnih in strojnih napeljav

Prevodi smernic CFPA-E:

Arhiv smernic SZPV

  • 101/99 Klasifikacija zgradb po namenilnosti z vidika požarne varnosti (Revija Požar 1/99)
  • 102/99 Požarna varnost v gradbenih objektih (Revija Požar 1/99)
  • 103/99 Požarnovarnostne lastnosti gradbenih proizvodov (Revija Požar 1/99)
  • 203/99 Preprečevanje širjenja požara po zunanji strani stavb (Revija Požar 2/99)
  • 204/99 Požarnovarnostni odmiki med stavbami (Revija Požar 2/99)
  • 206/17 Površine za gasilce ob stavbah
  • 303/96 Požarna varnost v hotelih (Revija Požar 2/96)
  • 311/00 Požarna varnost v cestnih predorih (Revija Požar 2/00)
  • 408/05 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Ostale smernice

Smernici v okviru projekta Kemijska varnost 3, 4.6.2007 – 3.12.2009:

Izdan je noveliran Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila

Na Inženirski zbornici Slovenije je matična sekcija elektro inženirjev izdala Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila. Le-ta je nadgradnja objavljenega v letu 2015…
Preberi večarrow_forward

Objava prenovljene smernice 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Obveščamo vas o objavi prenovljene smernice SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Smernico si lahko ogledate na naslovu https://www.szpv.si/smernice/. Četrta…
Preberi večarrow_forward

Objava prevoda dveh smernic CFPA-E

Ministrstvo za kulturo se je odločilo prevesti smernici: CFPA-E 29:2019 F: Zaščita umetniških slik: transport, razstavljanje in deponiranje in CFPA-E 5:2012 S: Varnostne smernice za…
Preberi večarrow_forward

Javna obravnava osnutka 2. izdaje smernice SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Z današnjim dnem je objavljen osnutek 2. izdaje smernice SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Gradivo se nahaja na spodnji…
Preberi večarrow_forward

Objavljeni so odgovori na vprašanja s področja tolmačenja tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor so objavljeni odgovori na vprašanja s področja tolmačenja tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Odgovore smo…
Preberi večarrow_forward

Objavljena nova smernica za zajem požarne vode MST 13/200

Inženirska zbornica Slovenije je danes objavila smernico za zajem požarne vode MST 13/200. Za izdajo smernice so se pri IZS odločili predvsem zaradi dveh temeljnih…
Preberi večarrow_forward

Vabilo na ponovitveni seminar: Novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

10. 12. 2019 organiziramo ponovitveni seminar Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Več informacij o programu si lahko ogledate tukaj. Prijave zbiramo…
Preberi večarrow_forward

Vabilo na seminar: Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

18. 9. 2019 organiziramo seminar Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Več informacij o programu si lahko ogledate tukaj. Prijave zbiramo do…
Preberi večarrow_forward