Smernice SZPV

Smernice SZPV

Na tej strani so objavljeni naslovi smernic SZPV, naslovi smernic prejšnje izdaje (arhiv smernic SZPV) in ostale sorodne smernice s področja požarnega varstva, za katere so izdajatelji izrazili željo, da se objavljene na spletni strani SZPV.

Na nekatere smernice SZPV se sklicuje tehnična smernica TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah - Izdaja 4.1. Objavljena je bila septembra 2020. Glej Obvestilo o objavi popravkov tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah in Popravki tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, maj 2020. Prejšnjo verzijo tehnične smernice TSG-1-001:2019, ki ni več veljavna, si lahko ogledate na povezavi Izdaja 4.0

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo tudi odgovore na vprašanja s področja tolmačenja aktualne tehnične smernice TSG-1-001:2019. Odgovore so pomagali pripraviti člani SZPV, ki so sodelovali pri pripravi strokovnih podlag za to smernico. Povezava do odgovorov na vprašanja se nahaja tukaj.

Člani SZPV so sodelovali tudi pri pripravi Priporočil za gasilce pri intervencijah v stavbah s sončno elektrarno Intervencija v stavbi s sončno elektrarno – priporočila za gasilce, december 2011 in pripravili Smernico za ukrepanje v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih ogljikovega monoksida (CO). Gradivo je namenjeno gasilcem in vsem imetnikom javljalnikov CO.

SZPV sodeluje tudi pri izdaji evropskih smernic CFPA E, ki so objavljene na www.cfpa-e.eu. Jeseni 2013 je bila sprejeta smernica CFPA-E št. 30 F Varstvo pred požarom v stavbah kulturne dediščine, ki smo jo pripravili pri SZPV. Prevod smernice si lahko ogledate tukaj.

Smernice SZPV

Smernice SZPV – CFPA EUROPE

Arhiv smernic SZPV

  • 101/99 Klasifikacija zgradb po namenilnosti z vidika požarne varnosti (Revija Požar 1/99)
  • 102/99 Požarna varnost v gradbenih objektih (Revija Požar 1/99)
  • 103/99 Požarnovarnostne lastnosti gradbenih proizvodov (Revija Požar 1/99)
  • 203/99 Preprečevanje širjenja požara po zunanji strani stavb (Revija Požar 2/99)
  • 204/99 Požarnovarnostni odmiki med stavbami (Revija Požar 2/99)
  • 206/17 Površine za gasilce ob stavbah
  • 303/96 Požarna varnost v hotelih (Revija Požar 2/96)
  • 311/00 Požarna varnost v cestnih predorih (Revija Požar 2/00)
  • 408/05 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Ostale smernice

Smernici v okviru projekta Kemijska varnost 3, 4.6.2007 – 3.12.2009:

Objavljeni so odgovori na vprašanja s področja tolmačenja tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor so objavljeni odgovori na vprašanja s področja tolmačenja tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Odgovore smo…
Read Morearrow_forward

Objavljena nova smernica za zajem požarne vode MST 13/200

Inženirska zbornica Slovenije je danes objavila smernico za zajem požarne vode MST 13/200. Za izdajo smernice so se pri IZS odločili predvsem zaradi dveh temeljnih…
Read Morearrow_forward

Vabilo na ponovitveni seminar: Novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

10. 12. 2019 organiziramo ponovitveni seminar Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Več informacij o programu si lahko ogledate tukaj. Prijave zbiramo…
Read Morearrow_forward

Vabilo na seminar: Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

18. 9. 2019 organiziramo seminar Predstavitev novosti tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Več informacij o programu si lahko ogledate tukaj. Prijave zbiramo do…
Read Morearrow_forward

Objavljena je posodobljena Tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

MOP je na svoji spletni strani http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/gradbeni_zakon/ objavil Tehnično smernico za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah. Smernica velja od 1. julija 2019. Strokovne podlage…
Read Morearrow_forward

Kako varni so naši domovi starejših občanov?

O požaru v Domu starejših občanov s SPIN-a (povzeto 18. 12. 2017 ob 9:30): “Požari v nestanovanjskih stavbah, 17.12.2017 13:23 ČRNOMELJ Ob 13.23 je gorelo v…
Read Morearrow_forward

16. 1. 2018: seminar z delavnico Površine za gasilce ob stavbah

Pri načrtovanju novih stavb, pri rekonstrukcijah in novih gradnjah je treba omogočiti tudi učinkovito ukrepanje gasilcev. Po tehnični smernici za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah…
Read Morearrow_forward

Novinarska konferenca ob mesecu požarne varnosti 2017

»Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti« 27. septembra 2017 je bila v Sokolskem domu v Škofji Loki novinarska konferenca pred oktobrom, mesecem požarne…
Read Morearrow_forward

Datoteka