Smernice SZPV

Smernice SZPV

Na tej strani so objavljeni naslovi smernic SZPV, naslovi smernic prejšnje izdaje (arhiv smernic SZPV) in ostale sorodne smernice s področja požarnega varstva, za katere so izdajatelji izrazili željo, da se objavljene na spletni strani SZPV.

Na nekatere smernice SZPV se sklicuje tehnična smernica TSG 01-001: 2010 Požarna varnost v stavbah.
Člani SZPV so sodelovali tudi pri pripravi Priporočil za gasilce pri intervencijah v stavbah s sončno elektrarno Intervencija v stavbi s sončno elektrarno – priporočila za gasilce, december 2011.

SZPV sodeluje tudi pri izdaji evropskih smernic CFPA E, ki so objavljene na www.cfpa-e.eu. Jeseni 2013 je bila sprejeta smernica CFPA-E št. 30 F Varstvo pred požarom v stavbah kulturne dediščine, ki smo jo pripravili pri SZPV. Prevod smernice si lahko ogledate tukaj.

Smernice SZPV

Smernice SZPV – CFPA EUROPE

Arhiv smernic SZPV

  • 101/99 Klasifikacija zgradb po namenilnosti z vidika požarne varnosti (Revija Požar 1/99)
  • 102/99 Požarna varnost v gradbenih objektih (Revija Požar 1/99)
  • 103/99 Požarnovarnostne lastnosti gradbenih proizvodov (Revija Požar 1/99)
  • 203/99 Preprečevanje širjenja požara po zunanji strani stavb (Revija Požar 2/99)
  • 204/99 Požarnovarnostni odmiki med stavbami (Revija Požar 2/99)
  • 303/96 Požarna varnost v hotelih (Revija Požar 2/96)
  • 311/00 Požarna varnost v cestnih predorih (Revija Požar 2/00)
  • 408/05 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

Ostale smernice

Smernici v okviru projekta Kemijska varnost 3, 4.6.2007 – 3.12.2009:

Kako varni so naši domovi starejših občanov?

Kako varni so naši domovi starejših občanov?

O požaru v Domu starejših občanov s SPIN-a (povzeto 18. 12. 2017 ob 9:30): “Požari v nestanovanjskih stavbah, 17.12.2017 13:23 ČRNOMELJ Ob 13.23 je gorelo v…
Read Morearrow_forward
16. 1. 2018: seminar z delavnico Površine za gasilce ob stavbah

16. 1. 2018: seminar z delavnico Površine za gasilce ob stavbah

Pri načrtovanju novih stavb, pri rekonstrukcijah in novih gradnjah je treba omogočiti tudi učinkovito ukrepanje gasilcev. Po tehnični smernici za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah…
Read Morearrow_forward