Revija POŽAR

Revija Požar

 

 

Revija Požar je strokovna revija za področje požarne varnosti, ki jo SZPV redno izdaja od leta 1995. Izide 4 x na leto. Revije so praviloma tematske. Objavljamo strokovne članke, komentarje k novim predpisom in standardom, poročila o večjih požarih v Sloveniji, obvestila o strokovnih srečanjih, o novi strokovni literaturi, o strokovnih sejmih doma in v tujini, ipd.

Naročilo na revijo
Izpolnjeno naročilnico na Revijo Požar pošljite na naslov info@szpv.si.

Naročilo posamezne številke: 22,05 €
Letna naročnina na revijo Požar (4 izvodi): 60,00 €
Člani združenja prejemajo revijo brezplačno.
Letna članarina: 65,80 € Postanite član SZPV!
Vse cene že vsebujejo 5% DDV!

Vabljeni k soustvarjanju in oglaševanju
V uredniškem odboru želimo, da bi z nami soustvarjali revijo s pisanjem strokovnih člankov, reportaž, s predstavitvami novosti s področja varstva pred požarom. Vabljeni k sodelovanju!

Navodilo avtorjem za pripravo prispevkov.

Podjetja vabimo k oglaševanju v reviji. Za pogoje oglaševanja in cenik pišite na info@szpv.si.


Glavna in odgovorna urednica: Valerija Skok
Urednica: Mateja Gris
Tehnični urednik:
Lektorica: Petra Lončar
Uredništvo: Matjaž Klarič, Milan Hajduković, Barbara Novosel, Primož Bernard, Gregor Kušar, Boris Žnidarko.
Naslov uredništva: Slovensko združenje za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Izdajatelj in uredništvo ne sprejemata odgovornosti za pravilnost podatkov, ki so objavljeni v reviji Požar. Odgovornost prevzemajo avtorji prispevkov in naročenih oglasov.

SZPV © Kakršna koli reprodukcija in posredovanje edicije ali njenih posameznih delov je dovoljeno le s pisnim soglasjem izdajatelja.

UDK (614.84)
ISSN (1318-7651)

 

 


Letnik 2021

Št. 3, oktober

 

Št. 2, julij

 

Št. 1, april

 


Letnik 2020

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2019

Št. 4, december
Št. 3, september
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2018

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2017

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april