Revija POŽAR

Revija Požar

Revija Požar je strokovna revija za področje požarne varnosti, ki jo SZPV redno izdaja od leta 1995. Izide 4 x na leto. Revije so praviloma tematske. Objavljamo strokovne članke, komentarje k novim predpisom in standardom, poročila o večjih požarih v Sloveniji, obvestila o strokovnih srečanjih, o novi strokovni literaturi, o strokovnih sejmih doma in v tujini, ipd. Naročilo na revijo: Revijo Požar je mogoče naročiti na e-mail naslovu info@szpv.si, s priloženo naročilnico. Vabljeni k soustvarjanju in oglaševanju: V uredniškem odboru želimo, da bi z nami soustvarjali revijo s pisanjem strokovnih člankov, reportaž, s predstavitvami novosti z našega področja. Vabljeni k sodelovanju! Navodilo avtorjem za pripravo prispevkov. Podjetja vabimo k oglaševanju v reviji. Predvsem si želimo oglasnih člankov, v katerih lahko vaše proizvode in storitve bolje predstavite. Pogoje oglaševanja in cenik dobite na SZPV.

Letnik 2017

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april