Revija POŽAR

Revija Požar

 

Revija Požar je strokovna revija za področje požarne varnosti, ki jo SZPV redno izdaja od leta 1995. Izide 4 x na leto. Revije so praviloma tematske. Objavljamo strokovne članke, komentarje k novim predpisom in standardom, poročila o večjih požarih v Sloveniji, obvestila o strokovnih srečanjih, o novi strokovni literaturi, o strokovnih sejmih doma in v tujini, ipd.

Naročilo na revijo
Izpolnjeno naročilnico na Revijo Požar pošljite na naslov info@szpv.si.

Naročilo posamezne številke: 22,05 €
Letna naročnina na revijo Požar (4 izvodi): 60,00 €
Člani združenja prejemajo revijo brezplačno.
Letna članarina: 65,80 € Postanite član SZPV!
Vse cene že vsebujejo 5% DDV!

Vabljeni k soustvarjanju in oglaševanju
V uredniškem odboru želimo, da bi z nami soustvarjali revijo s pisanjem strokovnih člankov, reportaž, s predstavitvami novosti s področja varstva pred požarom. Vabljeni k sodelovanju!

Navodilo avtorjem za pripravo prispevkov.

Podjetja vabimo k oglaševanju v reviji. Za pogoje oglaševanja in cenik pišite na urednistvo@szpv.si ali info@szpv.si.


Glavna in odgovorna urednica: Anita Ogrin
Tehnična urednica: Anita Ogrin
Lektorica: Petra Lončar
Uredništvo: Primož Bernard, Milan Hajduković, Matjaž Klarič, Gregor Kušar, Barbara Novosel, Valerija Skok, Boris Žnidarko, Marcel Kalan,  Urška Blumauer, Tomaž Hozjan
Naslov uredništva: Slovensko združenje za požarno varstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Izdajatelj in uredništvo ne sprejemata odgovornosti za pravilnost podatkov, ki so objavljeni v reviji Požar. Odgovornost prevzemajo avtorji prispevkov in naročenih oglasov.

SZPV © Kakršna koli reprodukcija in posredovanje edicije ali njenih posameznih delov je dovoljeno le s pisnim soglasjem izdajatelja.

UDK (614.84)
ISSN (1318-7651)

Letnik 2024

Št. 1, marec

Letnik 2023

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, marec

Letnik 2022

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, junij
Št. 1, marec

Letnik 2021

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2020

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2019

Št. 4, december
Št. 3, september
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2018

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2017

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2016

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, marec

Letnik 2015

Št. 3, december
Št. 2, september
Št. 1, marec

Letnik 2014

Št. 3, december
Št. 2, september
Št. 1, marec

Letnik 2013

Št. 3, december
Št. 2, september
Št. 1, april