Revija POŽAR

Revija Požar

Revija Požar je strokovna revija za področje požarne varnosti, ki jo SZPV redno izdaja od leta 1995. Izide 4 x na leto. Revije so praviloma tematske. Objavljamo strokovne članke, komentarje k novim predpisom in standardom, poročila o večjih požarih v Sloveniji, obvestila o strokovnih srečanjih, o novi strokovni literaturi, o strokovnih sejmih doma in v tujini, ipd. Naročilo na revijo: Revijo Požar je mogoče naročiti na e-mail naslovu info@szpv.si, s priloženo naročilnico. Vabljeni k soustvarjanju in oglaševanju: V uredniškem odboru želimo, da bi z nami soustvarjali revijo s pisanjem strokovnih člankov, reportaž, s predstavitvami novosti z našega področja. Vabljeni k sodelovanju! Navodilo avtorjem za pripravo prispevkov. Podjetja vabimo k oglaševanju v reviji. Predvsem si želimo oglasnih člankov, v katerih lahko vaše proizvode in storitve bolje predstavite. Pogoje oglaševanja in cenik dobite na SZPV.

Letnik 2018

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april

Letnik 2017

Št. 4, december
Št. 3, oktober
Št. 2, julij
Št. 1, april