Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varstva pred požarom

Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varstva pred požarom

Seminar je namenjen kandidatom, ki skladno z zahtevami Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)  izpolnjujejo pogoje za pristop k strokovnemu izpitu iz varstva pred požarom in nameravajo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

LOKACIJA:
Sedež Slovenskega združenja za požarno varstvo, Dunajska cesta 369, 1231 Ljubljana-Črnuče

PROGRAM

 
Dan Vsebina Ura
Torek,
30. 1. 2018
Sprejem in registracija udeležencev 16.00 – 16.15
Normativna ureditev varstva pred požarom – 1. del 16.15 – 18.15
Odmor 18.15 – 18.30
Normativna ureditev varstva pred požarom – 2. del 18.30 – 20.00
Sreda,
31. 1. 2018
Osnove gorenja in gašenja 16.00 – 18.00
Odmor 18.00 – 18.15
Preventivni ukrepi varstva pred požarom 18.15 – 20.00
Četrtek,
1. 2. 2018
Aktivni ukrepi varstva pred požarom 16.00 – 18.00
Odmor 18.00 – 18.15
Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom 18.15 – 20.00

*vrstni red predavanj se lahko spremeni!

V okviru pripravljalnega seminarja bodo tudi konzultacije teden dni pred prvim razpisanim izpitnim rokom, t.j. v torek, 6. marca 2018. Obseg konzultacij bo prilagojen številu udeležencev seminarja.

Kandidat vloži prijavo na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacije v zvezi z izpitom preverite na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so objavljeni tudi roki strokovnega izpita iz varstva pred požarom v letu 2018:

  • spomladanski: 14. marec, 11. april in 9. maj
  • jesenski: 10. oktober, 14. november in 28. november

Ne pozabite se prijaviti pravočasno, še posebej tisti, ki želite opravljati tudi posebni del strokovnega izpita!

Prijave in dodatna vprašanja naslovite na info@szpv.si.

KOTIZACIJA:
Za člane SZPV in člane poklicnih in prostovoljnih gasilskih organizacij:
460,00 EUR + DDV = 561,20 EUR/osebo

Za ostale:
499,00 EUR + DDV = 608,78 EUR/osebo

V navedeno ceno kotizacije je vključeno gradivo in okrepčila med odmori.

Seminar bomo izvedli, če se nanj prijavi vsaj 10 oseb, skupina pa ne bo večja od 15 oseb.

Prijave zbiramo do petka, 19. januarja 2018.
Prijavnico pošljite po pošti ali na elektronski naslov info@szpv.si. Odgovorili vam bomo in poslali predračun, ki ga je treba plačati do 22. 1. 2018.

Pogoji prijave:
SZPV šteje oddano prijavnico kot končno prijavo. Prijave sprejemamo do 19. 1. 2018. Za prijave po tem datumu je treba predhodno preveriti razpoložljivost prostih mest – poklicati Matejo Gris na 051 378 109.

Rok in način plačila:
Plačilo kotizacije se mora izvesti do 22. 1. 2018.

Podatki za plačilo:
Slovensko združenje za požarno varstvo
Dunajska cesta 369
1231 Ljubljana-Črnuče
Poslovni račun: IBAN SI56 0201 3001 3837 160
Identifikacijska številka za DDV: SI33590214
Namen: Plačilo kotizacije za pripravljalni seminar
Sklic: 00-(davčna številka prijavitelja)
Izjemoma se v dogovoru z generalno sekretarko SZPV Matejo Gris lahko plačilo izvede po izvedbi seminarja.

Račun bo izstavljen v največ osmih dneh po izvedbi dogodka.

Odpoved udeležbe:
Morebitne odpovedi udeležbe z vračilom celotnega plačila so možne do 22. 1. 2018. V primeru kasnejše odpovedi ali neudeležbe bo SZPV poslalo prijavljenemu gradivo izobraževanja.

Odpoved seminarja:
Slovensko združenje za požarno varstvo se obvezuje, da bo v primeru odpovedi seminarja oz. delavnice o tem obvestilo udeležence do 23. 1. 2018, vplačane kotizacije pa bodo v celoti vrnjene.

Fotografija na naslovnici: Matjaž Zupanc, ZAG