Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Slovensko združenje za požarno varstvo (v nadaljevanju SZPV) zbira od vas, ko se prijavite na dogodek v organizaciji SZPV ali se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostalo.

Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
Slovensko združenje za požarno varstvo
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
e-mail: info@szpv.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor se prijavljate na dogodke ali želite prejemati vsebine SZPV (e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostalo), morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo. Kontaktni obrazci vsebujejo naslednje osebne podatke:
• Ime
• Priimek
• podjetje, v katerem ste zaposleni
• e-poštni naslov

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede dogodkov, e-novic, publikacij in ostal, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalo.

SZPV spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu SZPV določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na SZPV, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov, ki jih oddajate na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostalo obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani SZPV na spletni naročilnici kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekinete. V tem primeru nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@szpv.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah SZPV (e-novicah, dogodkih, publikacijah in ostalo). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na e-naslov:info@szpv.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

SZPV hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen izvedbe dogodka ali pošiljanja vsebin (novic, vabil in informacij o dogodkih, publikacijah in ostal), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani SZPV in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu SZPV blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, SZPV izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.