Predpisi, smernice

Na tej strani so objavljeni naslovi smernic SZPV, naslovi smernic prejšnje izdaje (arhiv smernic SZPV) in ostale sorodne smernice s področja požarnega varstva, za katere so izdajatelji izrazili željo, da se objavljene na spletni strani SZPV.

Na nekatere smernice SZPV se sklicuje tehnična smernica TSG 01-001: 2010 Požarna varnost v stavbah.

Člani SZPV so sodelovali tudi pri pripravi Priporočil za gasilce pri intervencijah v stavbah s sončno elektrarno Intervencija v stavbi s sončno elektrarno – priporočila za gasilce, december 2011.

SZPV sodeluje tudi pri izdaji evropskih smernic CFPA E, ki so objavljene na http://www.cfpa-e.eu/. Jeseni 2013 je bila sprejeta smernica CFPA-E št. 30 F Varstvo pred požarom v stavbah kulturne dediščine, ki smo jo pripravili pri SZPV. Prevod smernice si lahko ogledate tukaj.

Smernice SZPV
204/10 Požarnovarnostni odmiki med stavbami
311/00 Požarna varnost v cestnih predorih (Revija Požar 2/00)
405-1/10 Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT)
405-2/10 Naravni odvod dima iz stopnišč (NODS)
407/12 Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
Popravki smernice SZPV 407 (datum popravkov: 3. 6. 2013)
408/08 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah
411/12 Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.
412/12 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov
511/03 Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje prisotnosti gorljivih plinov in hlapov
512/16 Požarna varnost sončnih elektrarn
Smernice SZPV – CFPA EUROPE:
2:2002 Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode
Arhiv smernic SZPV:
101/99 Klasifikacija zgradb po namenilnosti z vidika požarne varnosti (Revija Požar 1/99)
102/99 Požarna varnost v gradbenih objektih (Revija Požar 1/99)
103/99 Požarnovarnostne lastnosti gradbenih proizvodov (Revija Požar 1/99)
203/99 Preprečevanje širjenja požara po zunanji strani stavb (Revija Požar 2/99)
204/99 Požarnovarnostni odmiki med stavbami (Revija Požar 2/99)
303/96 Požarna varnost v hotelih (Revija Požar 2/96)
408/05 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah
512/12 Požarna varnost sončnih elektrarn
Ostale smernice: Smernici v okviru projekta Kemijska varnost 3, 4.6.2007 – 3.12.2009
Smernica za požarno zaščito – Nevarne snovi
Smernica za požarno zaščito – Vnetljive tekočine