Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

CPV INŽENIRING, celovit požarno varnostni inženiring, d.o.o.

CPV INŽENIRING, celovit požarno vanostni inženiring, d.o.o.
Podbevškova ulica 18
8000 Novo mesto
cpv-ing@siol.net
www.cpv-ing.si
T: 07/33-82-092
GSM: 041/667-845

Opis ponudbe:
- Varstvo pred požarom
- Varstvo pri delu
- Projektiranje n apodročju požarne varnosti
- Tehnično preizkušanje in ekologija
- Pregledi in preizkusi delovne opreme, strojev
- Pregledi in meritve prezračevanja in klimatizacije
- Izdelava varnostnih načrtov
- Ravnanje z odpadki
- Pregled igral in igrišč...

Proizvodi/storitve:
- odgovorni projektanti požarne varnosti
- izdelava požarnih redov
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Kontaktiraj ponudnika
X

Kontaktiraj ponudnika