Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

M SORA d.d.

M SORA d.d.
Trg svobode 2
4226 Žiri
info@m-sora.si
www.m-sora.si
04 50 50 300

Opis ponudbe:
V podjetju M SORA skrbimo za dolgoročno varnost zaposlenih. V današnjem svetu je uspešnost poslovanja pogoj za varnost. Uspešnost in visoko konkurenčno sposobnost bomo zagotovili s stalnim vlaganjem v strokovno izobraževanje zaposlenih, razvoj novih izdelkov in sodobno tehnološko opremo.

Prihodnji razvoj podjetja M SORA bo temeljil predvsem na dveh stebrih:
• Stavbnem okovju skupaj z Norico, kjer želimo prodajno funkcijo nadgraditi s svetovanjem in servisom,
• Mizarstvu, kjer želimo razviti, izdelovati in tržiti najboljša okna v Sloveniji.
V prihodnosti želimo nadgraditi in povezati obe enoti s skupnim inženiringom. Postati želimo najboljši strokovnjak za okna v Sloveniji.

Proizvodi/storitve:
- požarna vrata; dimna vrata in oprema zanje

Kontaktiraj ponudnika
X

Kontaktiraj ponudnika