Katalog ponudnikov

Katalog ponudnikov storitev in proizvodov

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, … skratka vse na enem mestu.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 041 797 930 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

Promat d.o.o.

Promat d.o.o.
Kidričeva ulica 56B
4220 Škofja Loka
info@promat-see.com
www.promat-see.com
Telefon: 04/51-51-451
Fax: 04/51-51-450
GSM: 051/600-708

Opis ponudbe:
Celovita ponudba za pasivno požarno zaščito v gradbeništvu:
proizvodi – požarni ometi, plošče, stekla, intumescenčni premazi in izdelki za požarno zaščito prebojev inštalacij
konstrukcije in sistemi – požarna zaščita predelnih sten, tal, stropov, gradbenih konstrukcij, tehnične opreme zgradb in steklene pregrade
• izobraževanje monterjev za zagotavljanje kvalitetne vgradnje sistemov in njihovo pravilno delovanje
• svetovanje ob projektiranju, vgradnji in vzdrževanju
• občasni nadzor med gradnjo in uporabo objektov
• opravljanje požarnih in drugih preizkusov, kot dokazilo ustreznosti zahtevam gradbene zakonodaje, ki so vključeni v klasifikacijska poročila, veljavna v EU in izven nje

Proizvodi/storitve:
- negorljivi; težje gorljivi gradbeni materiali za izolacije
- tesnila; zaščita prebojev kablov in cevi
- požarnozaščitni premazi; obloge; zasloni
- požarno odporni kanali
- požarno odporne zasteklitve
- odvod dima in toplote v požaru

Kontaktiraj ponudnika
X

Kontaktiraj ponudnika