Članstvo

Članstvo v združenju

Člani SZPV prejemajo v okviru letne članarine tudi revijo Požar. Poleg tega ste deležni še dodatnih popustov pri prijavi na usposabljanja in ostale dogodke v naši organizaciji. Člani združenja lahko aktivno sodelujejo pri aktivnostih združenja in tako pomembno vplivajo pri dvigovanju nivoja požarne varnosti v Sloveniji.

Pristopna izjava za članstvo v združenju