Vabilo na izobraževanje/usposabljanje za licence SZPV v dneh od 9. do 10. novembra 2016

Slovensko združenje za požarno varstvo vas vabi na seminar in delavnice za vzdrževanje oziroma pridobitev licenc SZPV. Izobraževanje je namenjeno predvsem monterjem gradbenih proizvodov za požarno zaščito stavb, pa tudi gradbenim nadzornikom, pristojnim inšpektorjem, izdelovalcem izkazov požarne varnosti stavbe in uslužbencem upravnih enot, ki izdajajo soglasja.

Termini:

  • - seminar: Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito: požarne lastnosti in ustrezna vgradnja, sreda, 9. november 2016, dopoldne
  • - delavnica Požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (za pridobitev licence S-KFC), sreda, 9. november 2016, popoldne
  • - delavnica Vgradnja požarnih in dimnih loput (za pridobitev licence S-PLL), četrtek, 10. november 2016, popoldne

Za pridobitev licence s posameznega delovnega področja se je treba udeležiti seminarja, delavnice s posameznega delovnega področja in opraviti pisni preskus znanja. Podrobnejši program s prijavnico je na voljo tukaj. Prijave zbiramo do 28. 10. 2016.

Vabljeni k prijavi in udeležbi! Naslednji seminar bo spomladi 2017.

Konferenca o požarni varnosti v hotelih in drugih nastanitvenih objektih / The conference Fire Safe Accommodation, 31. 3. - 1. 4. 2016

Thumb_safe-accommodation-fb-25

31. marca in 1. aprila je bila v Grand Hotelu Toplice na Bledu mednarodna konferenca Fire Safe Accommodation. Več o tem si lahko preberete na spletni strani konference: http://safe-accommodation.eu/.

Prispevek s konference je objavljen na Spletni TV na povezavi: http://www.zveza-gns.si/novice/pozarna-varnost-v-turisticnih-objektih/. Vabljeni k ogledu!

Mnenje SZPV o rabi gorljive izolacije na fasadah visokih stavb

Thumb_preskus_10-ta_minuta

Pri sanacijah fasad v okviru energetskih sanacij stavb se pogosto ne upošteva predpisov in pravil, ki so določena za požarno zaščito stavb. Študije požarne varnosti naročajo investitorji, upravniki ali izvajalci, vendar v večini primerov z namenom znižanja stroškov oziroma znižanja kriterijev za požarne lastnosti uporabljenih materialov, ki jih predvideva tehnična smernica TSG 1-001:2010 Požarna varnost v stavbah. Ta določa nivo sprejemljivega požarnega tveganja, vendar pa se v praksi pogosto v njej zapisanih zahtev ne upošteva.

SZPV skrbi za primeren nivo požarne varnosti in opozarja, da se le ta ob sanacijh ne sme poslabšati. Pripravili smo mnenje o rabi gorljive izolacije na fasadah visokih stavb, ki si ga lahko preberete tukaj.

Skrb zaradi neupoštevanja predpisanih požarnovarnostnih ukrepov temelji na rezultatih raziskav in videnih katastrofalnih posledicah požarov, ki so se razširili po fasadah visokih stavb. Ena od raziskav oziroma preskus požara fasade v naravnem merilu, pri katerem je sodeloval tudi Požarni laboratorij ZAG se je zgodil v okviru mednarodnega seminarja Fasade v požaru: Fire Safe Europe v organizaciji zagrebške gradbene fakultete in hrvaškega požarnega združenja (HUZOP) 28. maja 2014. Izjavo za javnost s tega dogodka si lahko preberete tukaj.

Podarite 0,5 % dohodnine SZPV-ju!

0,5 % odstotka vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, lahko namenite za delo SZPV.
Za vas je donacija brezplačna, SZPV-ju pa pomeni veliko: tako finančno kot vašo osebno podporo.

Prosimo vas, da izpolnite obrazec Izjava za namenitev dela dohodnine SZPV-ju, ga podpišete in pošljete na na davčni urad.

Izjavo lahko izpolnete tudi elektronsko na spletni strani eDavki; vstaviti je treba le podatke o SZPV:
Ime upravičenca: Slovensko združenje za požarno varstvo
Davčna številka: 33590214
Odstotek: 0,5 %

Hvala!

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja. Na seminarju udeležencem predstavimo osnove gorenja in razvoja požara, zakonodajo s področja gradbenih proizvodov in nadzora pri graditvi stavb, nato pa vse vrste gradbenih proizvodov za požarno zaščito stavb. Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:

  1. Požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC)
  2. Zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK)
  3. Pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS)
  4. Vgradnja požarno odpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ) in
  5. Vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL).

Objavljamo seznam licenc vseh, ki se strinjajo z javno objavo.

Naslednji termini seminarjev Proizvodi za požarno zaščito in delavnic za posamezne vrste gradbenih proizvodov bodo 9. in 10. novembra 2016. Vabilo je objavljeno tukaj.

Vse potencialne udeležence vabimo k prijavi na info@szpv.si. Več informacij dobite pri Mateji Gris na 051 378 109.

Ogljikov oksid – tihi ubijalec

Zaradi zastrupitve s CO pri nepravilni rabi kurilnih in dimovodnih naprav umre vsako leto več ljudi.

Kako morajo biti vgrajene kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, da ne pride do zastrupitve s CO? Odgovore najdete tukaj.

Dodatna literatura:

- navodilo, dr. Aleš Jug, Komisija za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije in

- nevarnosti nastanka ogljikovega monoksida pri delovanju električnih agregatov in drugih motorjev z notranjim izgorevanjem.

Požarna varnost hišnih kurilnih in dimovodnih naprav

Slovensko združenje za požarno varstvo je izdal smernico SZPV 407 Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav.

Smernica v elektronski obliki

Popravki smernice (datum popravkov: 3. 6. 2013)

Smernico predstavljamo na seminarjih. Za podrobnejše informacije o tem smo dosegljivi po elektronski pošti info@szpv.si.