Vabilo na seminar in delavnice v dneh od 28. do 30 marca 2017

Slovensko združenje za požarno varstvo in ZAG Ljubljana vabita na seminar Gradbeni proizvodi za pasivno požarno zaščito in delavnico Požarna vrata in vrata na evakuacijskih poteh s predstavitvijo smernice SZPV 413 Zahteve za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh. Na dogodek, ki bo 28. marca 2017 se lahko prijavite s prijavnico v priloženem vabilu.

Obvestila kandidatom za licence SZPV:

SZPV poleg seminarja PPZ in delavnice PVZ 28. marca 2017 organizira v dneh, ki sledijo še dve delavnici:

- delavnico Požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi, sreda, 29. 3. 2017 (za licenco S-FKC)  in

- delavnico Vgradnja požarnih in dimnih loput, četrtek, 30. 3. 2017 (za licenco S-PLL).

Na vse naštete dogodke se lahko prijavite s prijavnico na izobraževanje. Za dodatne informacije pokličite Matejo Gris na 051 378 109.

Zaključena je javna obravnava smernice SZPV 413

Zaključena je javna obravnava smernice SZPV 413 Zahteve za avtomatska električna vrata na evakuacijskih poteh. Lektorirana smernica bo v marcu 2017 objavljena med smernicami na spletni strani SZPV.

Zaključena je javna obravnava smernice SZPV 206

Zaključena je javna obravnava smernice SZPV 206 Površine za gasilce ob objektu in zagotavljanje ostalih pogojev za gasilsko intervencijo. Lektorirana smernica bo v aprilu 2017 objavljena med smernicami na spletni strani SZPV.

Aktualno: pravilna namestitev javljalnikov CO

1. 1. 2017 je začela veljati obveza o namestitvi javljalnikov ogljikovega monoksida v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, zapisana v Pravilniku o zahtevah za vgradnjo kurilnih in dimovodnih naprav, Ur. l. RS št. 100/2013. Pri SZPV opozarjamo na pravilno namestitev javljalnikov. Več o tem si lahko preberete v reviji Požar, še posebej pa v članku Gašperja Goloba z naslovom Smo zares varni pred zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom? ki ga objavljamo tukaj.

Revijo Požar 4-2106, v kateri je objavljen ta članek, lahko naročite na info@szpv.si.

Kratke napotke o tem, kako morajo biti vgrajene kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, da ne pride do zastrupitve s CO najdete tukaj.

Slovensko zavarovalno združenje in sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije sta pripravila Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav za zagotavljanje požarne, okoljske in zdravstvene varnosti.

Dodatna literatura o nevarnostih zaradi CO in ukrepih za preprečevanje zastrupitev s CO:

- navodilo, dr. Aleš Jug, Komisija za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije in

- nevarnosti nastanka ogljikovega monoksida pri delovanju električnih agregatov in drugih motorjev z notranjim izgorevanjem.

Načrtovane spremembe tehnične smernice TSG-1-001:2010

Od izdaje TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah je minilo že 6 let. V tem času je bilo spremenjenih ali sprejetih več predpisov, smernic, tehničnih standardov itd., ki se nanašajo na ukrepe, obravnavane v tej smernici. Na podlagi vprašanj, ki so se porajala v času od izdaje, so bile ugotovljene tudi nekatere nedorečenosti njenih določil. Ministrstvo za okolje in prostor se je zato odločilo, da smernico prenovi. Skladno z zakonom o javnem naročanju je 18. 5. 2016 objavilo javno naročilo male vrednosti za prenovo TSG-1-001:2010. Javno naročilo je vsebovalo projektno nalogo z izhodišči, roki za oddajo in cilji naloge. Slovensko združenje za požarno varstvo se je odzvalo na razpis. Mesec dni kasneje je z ministrstvom sklenilo pogodbo, v kateri se zavezuje, da bo pripravilo predlog prenovljene smernice.

Skupina za pripravo sprememb smernice je pozvala strokovno javnost, da poda pripombe in predloge na obstoječo smernico. Pripombe smo zbirali do 19. septembra 2016. V novembru 2016 bo zaključena prva faza projektne naloge, druga, zaključna faza pa bo narejena spomladi 2017. Glede na predvidene nadaljnje postopke pri pripravi gradbenih tehničnih smernic, ki jih izdaja to ministrstvo, lahko pričakujemo, da bo nova izdaja TSG-1-001 objavljena v drugi polovici 2017.

Konferenca o požarni varnosti v hotelih in drugih nastanitvenih objektih / The conference Fire Safe Accommodation, 31. 3. - 1. 4. 2016

Thumb_safe-accommodation-fb-25

31. marca in 1. aprila je bila v Grand Hotelu Toplice na Bledu mednarodna konferenca Fire Safe Accommodation. Več o tem si lahko preberete na spletni strani konference: http://safe-accommodation.eu/.

Prispevek s konference je objavljen na Spletni TV na povezavi: http://www.zveza-gns.si/novice/pozarna-varnost-v-turisticnih-objektih/. Vabljeni k ogledu!

Mnenje SZPV o rabi gorljive izolacije na fasadah visokih stavb

Thumb_preskus_10-ta_minuta

Pri sanacijah fasad v okviru energetskih sanacij stavb se pogosto ne upošteva predpisov in pravil, ki so določena za požarno zaščito stavb. Študije požarne varnosti naročajo investitorji, upravniki ali izvajalci, vendar v večini primerov z namenom znižanja stroškov oziroma znižanja kriterijev za požarne lastnosti uporabljenih materialov, ki jih predvideva tehnična smernica TSG 1-001:2010 Požarna varnost v stavbah. Ta določa nivo sprejemljivega požarnega tveganja, vendar pa se v praksi pogosto v njej zapisanih zahtev ne upošteva.

SZPV skrbi za primeren nivo požarne varnosti in opozarja, da se le ta ob sanacijh ne sme poslabšati. Pripravili smo mnenje o rabi gorljive izolacije na fasadah visokih stavb, ki si ga lahko preberete tukaj.

Skrb zaradi neupoštevanja predpisanih požarnovarnostnih ukrepov temelji na rezultatih raziskav in videnih katastrofalnih posledicah požarov, ki so se razširili po fasadah visokih stavb. Ena od raziskav oziroma preskus požara fasade v naravnem merilu, pri katerem je sodeloval tudi Požarni laboratorij ZAG se je zgodil v okviru mednarodnega seminarja Fasade v požaru: Fire Safe Europe v organizaciji zagrebške gradbene fakultete in hrvaškega požarnega združenja (HUZOP) 28. maja 2014. Izjavo za javnost s tega dogodka si lahko preberete tukaj.

Ponudba za objavo v spletnem katalogu proizvodov in storitev

Na naši spletni strani je zaživel katalog proizvodov in storitev s področja požarnega varstva. V njem naj bi našli vse, kar je povezano s požarno zaščito stavb. Odgovorni projektant ali investitor naj v njem najde projektanta požarne varnosti, vse proizvode za projektantski popis (požarna in dimna vrata, požarne lopute, požarnoodporne zasteklitve, premaze za povečanje požarne odpornosti konstrukcij, materiale z izboljšanimi požarnimi lastnostmi, požarne centrale, sprinklerske sisteme itd.), izvajalca za požarno zaščito prebojev inštalacij, dobavitelja hidrantov, gasilnikov, preglednika sistemov aktivne požarne zaščite, ... skratka vse na enem mestu.

Uporaba kataloga je za uporabnika preprosta. Proizvodi in storitve se poiščejo z iskalnikom.

Če vas objava zanima vas prosimo, da pokličete na 051 378 109 ali pišete na info@szpv.si. Poslali vam bom pogodbo in vas vpisali v katalog. Vabljeni k sodelovanju!

Podarite 0,5 % dohodnine SZPV-ju!

0,5 % odstotka vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, lahko namenite za delo SZPV.
Za vas je donacija brezplačna, SZPV-ju pa pomeni veliko: tako finančno kot vašo osebno podporo.

Prosimo vas, da izpolnite obrazec Izjava za namenitev dela dohodnine SZPV-ju, ga podpišete in pošljete na na davčni urad.

Izjavo lahko izpolnete tudi elektronsko na spletni strani eDavki; vstaviti je treba le podatke o SZPV:
Ime upravičenca: Slovensko združenje za požarno varstvo
Davčna številka: 33590214
Odstotek: 0,5 %

Hvala!

Licence SZPV

Pri SZPV od leta 2009 podeljujemo licence za monterje proizvodov za požarno zaščito stavb. Licence podeljujemo vsem, ki se udeležijo seminarja in delavnice in uspešno opravijo preskus znanja. Na seminarju udeležencem predstavimo osnove gorenja in razvoja požara, zakonodajo s področja gradbenih proizvodov in nadzora pri graditvi stavb, nato pa vse vrste gradbenih proizvodov za požarno zaščito stavb. Delavnice so različne za različne vrste gradbenih proizvodov:

  1. Požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (modul FKC)

  2. Zaščita jeklenih konstrukcij pred požarom (modul ZJK)

  3. Pravilna izvedba požarno odpornih suhomontažnih sten, instalacijskih jaškov in spuščenih stropov (modul SJS)

  4. Vgradnja požarno odpornih vrat in vrat na evakuacijskih poteh (modul PVZ) in

  5. Vgradnja požarnih in dimnih loput (modul PLL).

Objavljamo seznam licenc vseh, ki se strinjajo z javno objavo.

Naslednji seminar Proizvodi za požarno zaščito je 28. marca 2017. Isti dan bo tudi delavnica Požarna vrata in vrata na evakuacijskih poteh (za licenco S-PVZ). 29. marca bo delavnica Požarna zaščita dilatacijskih fug ter prebojev kablov in cevi (za licenco S-FKC), 30. marca pa delavnica Vgradnja požarnih in dimnih loput (za licenco S-PLL).

Vse potencialne udeležence vabimo k prijavi na info@szpv.si. Več informacij je objavljenih na vabilih v zavihku Izobraževanja. Informacije dobite tudi pri Mateji Gris na 051 378 109.

Požarna varnost hišnih kurilnih in dimovodnih naprav

Slovensko združenje za požarno varstvo je izdal smernico SZPV 407 Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav.

Smernica v elektronski obliki

Popravki smernice (datum popravkov: 3. 6. 2013)

Smernico predstavljamo na seminarjih. Za podrobnejše informacije o tem smo dosegljivi po elektronski pošti info@szpv.si.