Slovensko združenje za požarno varstvo

Spoštovani!

Spletna stran je trenutno v prenovi. Če potrebujete informacije o tehničnih smernicah, predpisih, reviji Požar, usposabljanjih in izobraževanjih v okviru SZPV, nas prosim kontaktirajte na info@szpv.si ali pokličite na telefon 051 378 109.

V najkrajšem možnem času bomo ponovno vzpostavili našo spletno stran, tako da bodo vse informacijie kmalu zopet na voljo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje,
Mateja Gris.
generalna sekretarka SZPV


Izobraževanja / usposabljanja / posveti

8.6. 2017
V okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja smo skupaj z Ministrstvom za kulturo izvedli posvet na temo Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine. V nadaljevanju si lahko ogledate prispevke predavateljev.

Varstvo stavb kulturne dediščine pred požarom
Maja Jeglič, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo

Predstavitev Gradu Murska Sobota in ureditve požarnega varstva v njem
Metka Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota
dr. Branko Kerman, Pomurski muzej Murska Sobota

Prenova stavbe kulturne dediščine kot priložnost za izboljšanje požarne varnosti
Valerija Skok, projektantka požarne varnosti, Vigit d.o.o.

Pristop k organizaciji varstva pred požarom s pomočjo smernice CFPA-E 30:2013 F
Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varstvo

Preventivni ukrepi pri vzdrževalnih delih in sanacijah
Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo

Predstavitev sodelovanja gasilcev s skrbniki kulturne dediščine
Tadej Kumin, Gasilska zveza MO Murska Sobota

Evakuacija ljudi in reševanje vrednejših predmetov ob požarih in drugih nezgodah
Aleksander Špec, Uprava RS z zaščito in reševanje

Pripomočki za evakuacijo ljudi ob požarih in drugih nezgodah
Mateja Gris in Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo


Seznam imetnikov licenc (S-FKS, S-PLL, S-PVZ, S-SJS, S-ZJK)


Tehnične smernice SZPV:
SZPV 402 - Požarnovarnostni odmiki med stavbami
SZPV 407
- Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
SZPV 412 - Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov
SZPV 512 - Požarna varnost sončnih elektrarn
TSG-1-001:2010 - Požarna varnost v stavbah


Katalog proizvodov in storitev članov SZPV


Naročilnica na revijo Požar


Pristopna izjava za članstvo v združenju 


Kontaktni podatki:
Slovensko združenje za požarno varstvo

Dunajska cesta 369
1231 Ljubljana-Črnuče

Poslovni račun: 0201 3001 3837 160
Identifikacijska številka za DDV: SI33590214
Matična številka: 5809746
Datum vpisa pri registrskem organu: 27. 10. 1993

Organizacijska oblika / dejavnost:
pravnoorganizacijska oblika: društvo, zveza društev
sektorska pripadnost (SKIS): S.15000 (Neprofitni izv. storitev gospodinjstvom)
glavna dejavnost: 94.120 (Dej. strokovnih združenj)

Kontaktne osebe:
Mateja Gris, generalna sekretarka: 051-378-109  
Predsednik SZPV: Milan Hajduković: 041-397-303
Podpredsednica SZPV, urednica revije Požar, vodja sekcije pooblaščenih projektantov: Valerija Skok: 041-201-609
Vodja sekcije za predpise, vodja sekcije pooblaščenih preglednikov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite: Aleš Drnovšek: 041-328-835
Vodja sekcije za publicistiko, izobraževanje in usposabljanje: Gašper Golob: 041-797-930

E-pošta: info@szpv.si