Slovensko združenje za požarno varstvo

Spoštovani!

Spletna stran je trenutno v prenovi. Če potrebujete informacije o tehničnih smernicah, predpisih, reviji Požar, usposabljanjih in izobraževanjih v okviru SZPV, nas prosim kontaktirajte na info@szpv.si ali pokličite na telefon 051 378 109.

V najkrajšem možnem času bomo ponovno vzpostavili našo spletno stran, tako da bodo vse informacijie kmalu zopet na voljo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje,
Mateja Gris.
generalna sekretarka SZPV


Spoštovani!
14. avgusta 2017 objavljamo osnutek smernice SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah. V besedilu so upoštevane pripombe, ki smo jih prejeli na prvi osnutek smernice SZPV 206, objavljen februarja 2017.
Besedilo smernice SZPV 206 je usklajeno z besedilom osnutka nove izdaje smernice TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah, ki jo pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Veljavna TSG-1-001 se glede ureditev površin za gasilce ob stavbi sklicuje na SIST DIN 14090 Površine za gasilce ob zgradbeh, po objavi nove verzije TSG-1-001 pa bo to področje urejala smernica SZPV 206.
Prosimo za konstruktivne pripombe do 14. septembra 2017 na naslov info@szpv.si.


Seznam imetnikov licenc (S-FKS, S-PLL, S-PVZ, S-SJS, S-ZJK)


Tehnične smernice SZPV:
SZPV 402 - Požarnovarnostni odmiki med stavbami
SZPV 407
- Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
SZPV 412 - Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov
SZPV 512 - Požarna varnost sončnih elektrarn
TSG-1-001:2010 - Požarna varnost v stavbah


Katalog proizvodov in storitev članov SZPV


Naročilnica na revijo Požar


Pristopna izjava za članstvo v združenju 


Kontaktni podatki:
Slovensko združenje za požarno varstvo

Dunajska cesta 369
1231 Ljubljana-Črnuče

Poslovni račun: 0201 3001 3837 160
Identifikacijska številka za DDV: SI33590214
Matična številka: 5809746
Datum vpisa pri registrskem organu: 27. 10. 1993

Organizacijska oblika / dejavnost:
pravnoorganizacijska oblika: društvo, zveza društev
sektorska pripadnost (SKIS): S.15000 (Neprofitni izv. storitev gospodinjstvom)
glavna dejavnost: 94.120 (Dej. strokovnih združenj)

Kontaktne osebe:
Mateja Gris, generalna sekretarka: 051-378-109  
Predsednik SZPV: Milan Hajduković: 041-397-303
Podpredsednica SZPV, urednica revije Požar, vodja sekcije pooblaščenih projektantov: Valerija Skok: 041-201-609
Vodja sekcije za predpise, vodja sekcije pooblaščenih preglednikov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite: Aleš Drnovšek: 041-328-835
Vodja sekcije za publicistiko, izobraževanje in usposabljanje: Gašper Golob: 041-797-930

E-pošta: info@szpv.si